Josip Udiljak imenovan članom Uprave Hrvatske pošte

25.2.2019.
Na 24. sjednici Nadzornog odbora održanoj telefonskim putem 25. veljače 2019. donesena je, među ostalim, odluka o imenovanju novog člana Uprave HP-Hrvatske pošte d.d. Uz predsjednika Uprave Ivana Čulu i dosadašnje članove Matu Mišetića i Hrvoja Parlova, novi član Uprave dosadašnji je izvršni direktor Divizije pošta Josip Udiljak. Josip Udiljak dio je menadžmenta Hrvatske pošte još od 2010. godine. Isprva je šest godina bio direktor najveće poštanske divizije, Divizije pošta, da bi od travnja 2016. do siječnja 2017. obnašao dužnost jedinog člana Uprave do imenovanja Uprave u punom sastavu (vidi dolje) nakon čega je ponovno bio na dužnosti izvršnog direktora Divizije pošta do imenovanja za člana Uprave.