Kalendar važnih događaja

 1. Održavanje sjednica Uprave i Nadzornog odbora na kojima se utvrđuje godišnje izvješće za 2020. godinu - do 30. travnja 2021. godine
 2.   
 3. Održavanje Glavne skupštine Društva na kojoj se prima na znanje godišnje izvješće za 2020. godinu te donosi odluka o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2020. godini – do 30. travnja 2021. godine.
 4.  
 5. Objava Godišnjeg izvješća za 2020. godinu – do 30. travnja 2021. godine

 

 • Antikorupcijski plan
 • Hrvatska pošta je tvrtka koja provodi politiku nulte tolerancije na korupciju. Budući da je korupcija štetna društvena pojava koja narušava temeljne društvene vrijednosti, ključno je jačati integritet, odgovornost i transparentnost u radu.
 • Obveznice
 • U potkategoriji "Obveznice" nalaze se dokumenti u vezi s izdavanjem obveznica HP-Hrvatske pošte d.d.
 • Standardi kakvoće
 • Zato što razmišljamo dugoročno, kakvoća usluge ima za nas veliku važnost.