Kalendar važnih događaja

  

1. Održavanje Glavne skupštine Društva na kojoj se donosi odluka o utvrđivanju i usvajanju Godišnjeg izvješća za 2019. godinu i odluka o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2019. godini – do 30. travnja 2020. godine

2. Objava Godišnjeg izvješća za 2019. godinu – do 30. travnja 2020. godine


3. Objava Izvješća o provedbi antikorupcijskih mjera sukladno Antikorupcijskom programu za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020. godine – dva puta godišnje, do 30. ožujka 2020. godine i do 30. rujna 2020. godine.

  • Antikorupcijski plan
  • Hrvatska pošta je tvrtka koja provodi politiku nulte tolerancije na korupciju. Budući da je korupcija štetna društvena pojava koja narušava temeljne društvene vrijednosti, ključno je jačati integritet, odgovornost i transparentnost u radu.
  • Obveznice
  • U potkategoriji "Obveznice" nalaze se dokumenti u vezi s izdavanjem obveznica HP-Hrvatske pošte d.d.
  • Standardi kakvoće
  • Zato što razmišljamo dugoročno, kakvoća usluge ima za nas veliku važnost.