Javna nabava

Zakonom o javnoj nabavi utvrđuju se pravila o postupku javne nabave koji provodi javni ili sektorski naručitelj, ili drugi subjekt u slučajevima određenim ovim Zakonom, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja.

Hrvatska pošta je kao sektorski naručitelj obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, te za sklapanje ugovora i okvirnih sporazuma provodi odgovarajuće postupke nabave.

Kontakt:
Ured za nabavu
info.javnanabava@posta.hr
Tel.: 01 4981 079
Faks: 01 4981 295
 

Provedba javne nabave

U skladu s člankom 15. Zakona o javnoj nabavi pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave Hrvatska pošta utvrđuje općim aktom. Na temelju navedenog objavljuju se Upute za planiranje i provedbu javne i jednostavne nabave u 2023. godini.
Upute za planiranje i provedbu javne i jednostavne nabave u 2023. godini.
 

Nabava primjenom Zakona o javnoj nabavi

Sve objave javne nabave mogu se preuzimati na internetskoj stranici elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Nakon otvaranja navedene stranice treba odabrati poveznicu OBJAVE JN, u padajućem popisu odabrati „Popis objava“ ili „Jednostavna tražilica“.
 

Nabava na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

Hrvatska pošta može objaviti poziv na dostavu ponude u postupku nabave na koji se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi. Takav postupak provodi se na temelju internih akata.
Pravilnik o nabavi robe, radova ili usluga na koje se ne primjenjuju odredbe ZJN
 

Nabava stroja za automatizaciju visokoregalnog skladišta

Poziv na dostavu ponude
Opis predmeta nabave
Troškovnik
Objašnjenje 1 Poziva na dostavu ponude
Izmjena 2 Poziva na dostavu ponude
Objašnjenje 3 Poziva na dostavu ponude
I
zmjena 4 Poziva na dostavu ponude
 

Sprječavanje sukoba interesa

U skladu s člankom 80. Zakona o javnoj nabavi Hrvatska pošta objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:
 

 • HRVATSKA POŠTA d.o.o. MOSTAR, Tvrtka Miloša b.b., Mostar, Bosna i Hercegovina, JIB: 4227270280004
 • ITeRATIO d.d., Slavonska avenija 24/6, Zagreb, OIB: 65507780271
 • ZUM energija d.o.o., Manterovčak 34A, Zagreb, OIB: 66036412011
 • SKYNET TELEKOMUNIKACIJE d.o.o., Graščica 7/A, Zagreb, OIB: 94431884144
 • GRADNJA ZAVELIM d.o.o., Bukovački vijenac 38, Zagreb, OIB: 73999244467
 • SANAC d.o.o., Dugoselska ulica 1D, Rugvica, OIB: 99410889025
 • ENERGOSOLIS d.o.o., Dugoselska ulica 1D, Rugvica, OIB: 60443060531
 • MANDRE LIFE d.o.o., Ulica Ede Murtića 2, 10000 Zagreb, OIB 61620264690
 • TRŽNICE ZAGREB – ZG Holding, Šubićeva 40/V, Zagreb, OIB: 85584865987
 • CROATIA PREMIUM d.o.o., Savska cesta 41, Zagreb, OIB: 59664510089
 • TANKERSKA NEXT GENERATION brodarsko d.d., Božidara Petranovića 4, Zadar, OIB: 30312968003
 • GREEN POWER ENERGY d.o.o., Dugoselska ulica 1D, Rugvica, OIB 31553008902

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

U skladu s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi Hrvatska pošta vodi, objavljuje i ažurira Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (pdf)

 • Javna nabava
 • Zakonom o javnoj nabavi utvrđuju se pravila o postupku javne nabave koji provodi javni ili sektorski naručitelj, ili drugi subjekt u slučajevima određenim ovim Zakonom, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja.