Kontakt javne nabave

Zakonom o javnoj nabavi utvrđuju se pravila o postupku javne nabave koji provodi javni ili sektorski naručitelj, ili drugi subjekt u slučajevima određenim ovim Zakonom, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja.

HP-Hrvatska pošta d.d. kao sektorski naručitelj obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi, te za sklapanje ugovora i okvirnih sporazuma provodi odgovarajuće postupke nabave.

Kontakt

Ured za nabavu
info.javnanabava@posta.hr
Tel.: 01 4981 079
Faks: 01 4981 295

  • Kontakt javne nabave
  • Zakonom o javnoj nabavi utvrđuju se pravila o postupku javne nabave koji provodi javni ili sektorski naručitelj, ili drugi subjekt u slučajevima određenim ovim Zakonom, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja.