Kontakti

DIVIZIJE:


DIVIZIJA POŠTA
Miroslav Vojvodić
Izvršni direktor
Kontakt: 01/480 6088
e-pošta: divizija.posta@posta.hr

DIVIZIJA MREŽA
Josip Poljak
Izvršni direktor
Kontakt: 01/498 1098
e-pošta: divizija.mreza@posta.hr  

Katarina Belavić
Pomoćnik izvršnog direktora
Kontakt: 01/498 1098
e-pošta: divizija.mreza@posta.hr  

DIVIZIJA EKSPRES
Mladen Puzak
Izvršni direktor
Kontakt: 01/498 1099
e-pošta: ured.ekspres@posta.hr

Marko Jukić
Pomoćnik izvršnog direktora
Kontakt: 01/498 1099
e-pošta: ured.ekspres@posta.hr

DIVIZIJA PODRŠKA
Alen Gerek

Izvršni direktor
Kontakt: 01/498 1016
e-pošta: divizija.podrska@posta.hr 

Ivan Stipić
Pomoćnik izvršnog direktora
Kontakt: 01/498 1016
e-pošta: divizija.podrska@posta.hr 

UREDI PODRŠKE UPRAVI:

UPRAVA
Kontak: 01/498 1002
e-pošta: uprava@posta.hr

URED UPRAVE
Matilda Sendi Delaš
Tajnik društva
Kontakt: 01/498 1258
e-pošta: ured.uprave@posta.hr

URED ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
Mario Bebić
Izvršni direktor
Kontakt: 01/498 1069
e-pošta: ljudski.resursi@posta.hr

Vesna Paškvan Tuđa
Pomoćnik izvršnog direktora
Kontakt: 01/498 1069
e-pošta: ljudski.resursi@posta.hr
 
URED ZA KORPORATIVNE KOMUNIKACIJE
Jo Kempen
Izvršni direktor
Kontakt: 01/498 1042
e-pošta: pr@posta.hr
 
URED ZA KORPORATIVNI MARKETING
Marijana Miličević
Izvršni direktor
Kontakt: 01/480 6096
e-pošta: korporativni.marketing@posta.hr

URED ZA STRATEGIJU I RAZVOJ
Andreja Bekavac
Izvršni direktor
Kontakt: 01/498 1099
e-pošta: sir@posta.hr
 
URED ZA PRAVNE POSLOVE
Danijela Aničić
Izvršni direktor
Kontakt: 01/498 1223
e-pošta: pravni.poslovi@posta.hr

URED ZA KORPORATIVNU SIGURNOST
e-pošta: ured.korpsigurnost@posta.hr

URED ZA INTERNU REVIZIJU
Dražen Kobas
Izvršni direktor
Kontakt: 01/498 1042
e-pošta: internarevizija@posta.hr

URED ZA NABAVU
Milena Serdarušić
Izvršni direktor
Kontakt: 01/498 1079
e-pošta: info.javnanabava@posta.hr

URED ZA ODNOSE S REGULATOROM
Estera Rakić
Izvršni direktor
Kontakt: 01/498 1020
e-pošta: odnosisregulatorom@posta.hr

URED ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
Josip Mandić
Izvršni direktor
Kontakt: 01/662 6300
e-pošta: ured.it@posta.hr


  • Uprava
  • Uprava Društva je uz Nadzorni odbor i Glavnu skupštinu jedno od triju tijela HP-Hrvatske pošte d.d. utvrđenih Statutom.
  • Nadzorni odbor
  • Prema Statutu, drugo tijelo HP-Hrvatske pošte d.d. je Nadzorni odbor.
  • Revizijski odbor
  • Revizorski odbor odgovoran je za nadziranje izvještavanja vanjskih korisnika, posebice za godišnja financijska izvješća.
  • Divizijski ustroj
  • Divizijski ustroj ukratko znači usmjerenost na korisnika, kvalitetu i izvrsnost uz jasne ovlasti i odgovornosti.
  • Statut
  • Statut je temeljni dokument Hrvatske pošte kojim su uređena pitanja koja se tiču ustroja tvrtke i odnosa u njoj.