Poslao bih pošiljku za Njemačku. Podliježe li pošiljka carinskom nadzoru?

Pristupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije 1. srpnja 2013. godine područje Republike Hrvatske postalo je dio jedinstvenoga carinskog područja Unije, te je od tog datuma prestala obveza provedbe carinskog nadzora nad poštanskim pošiljkama za države članice Europske unije i iz država članica Europske unije. Međutim, iako se radi o zajedničkom tržištu bez granica, ipak postoje određena ograničenja za slanje/primanje količina i vrsta pojedinih roba unutar Europske unije, kao što su alkohol, duhan, duhanski proizvodi, parfemi, oružje i sl. Prilikom slanja ovakve vrste robe primatelj i pošiljatelj trebaju se informirati o uvjetima koji reguliraju uvjetno dopušteno slanje ovih i sličnih proizvoda i roba u poštanskim pošiljkama unutar tržišta Europske unije. Za slanje kulturnih dobara također postoje određeni uvjeti koje treba ispuniti.

Pošiljke za države izvan Europske unije i iz država izvan Europske unije i dalje podliježu carinskom nadzoru.

Dobio sam pošiljku s robom iz SAD-a, koje sve troškove mogu očekivati?

Prilikom uručenja na adresi ili isporuke u poštanskom uredu za međunarodne poštanske pošiljke koje sadrže robu izdaje se Račun i Specifikacija javnih davanja za iznos terećenja, a koji se može sastojati od:

Za pošiljke vrijednosni do 150 Eura (H7 deklaracija)

  • javna davanja koja podrazumijevaju: PDV, ako se ne primjenjuje IOSS postupak;
  • HP usluge koji podrazumijevaju: troškove zastupanja pri kontroli carinskih deklaracija cijena iznosi 18,50 kn, otpremu poziva za dokaz carinarnici, ležarinu.

Za pošiljke vrijednosni od 150 do 1000 Eura (H6 deklaracija) naplaćuju se:

  • javna davanja koja podrazumijevaju: PDV ili PDV i carinu;
  • poštanske naknade koji podrazumijevaju: troškove zastupanja pri kontroli carinskih deklaracija cijena iznosi 37,00 kn, otpremu poziva za dokaz carinarnici, ležarinu.

 
Za pošiljke vrijednosni iznad 1000 Eura (H1 deklaracija)*

  • javna davanja koja podrazumijevaju: PDV i carinu ili trošarinu;
  • poštanske naknada koja podrazumijevaju: naknade prema cjeniku za otpremničke usluge, podnošenje pošiljke na carinski pregled (cijena ovisi o masi - 37,50 kn; 50,00 kn; 62,50 kn), otpremu poziva za dokaz carinarnici, ležarinu

 
*također u slučajevima kada se roba niže vrijednosti zbog svojih uvjeta mora deklarirati putem H1 deklaracije; ili ako novo utvrđena vrijednost u H6 deklaraciji prelazi 1000 Eura te ako je roba predmet zabrana i ograničenja.
 

 

Trebam dobiti pošiljku iz Kine pa me zanima u kojem će roku biti uručena?

Paketi pristigli iz inozemstva podliježu carinskom pregledu. Tek pošto je obavljen carinski pregled pošiljke i utvrđeno da se na nju ne mora platiti carina, Hrvatska pošta preuzima pošiljku i obavlja njezinu dostavu. Ako je carinskim pregledom utvrđeno da se na sadržaj pošiljke mora platiti javna davanja (PDV ili  PDV i carinu), pošiljka će biti uručena uz naplatu ovog duga. Ako carini treba dostaviti određenu dokumentaciju (račun, potvrda i sl.) za uvoz sadržaja, bit ćete o tome obaviješteni. 

U sustavu za praćenje pošiljaka vidim da moja pošiljka čeka carinski pregled. Što mogu poduzeti da se postupak ubrza?
Ako želite da se vaša pošiljka podnese na carinski pregled prije ostalih, možete podnijeti zahtjev za ubrzano podnošenje pošiljke na carinski pregled.
Zahtjev možete podnijeti:
Gdje se carine poštanske pošiljke?

Carinjenje poštanskih pošiljaka obavlja se u Granično carinskom uredu Zračna luka i Pošta, Poštanska ulica 9, 10410 Velika Gorica.
 

U kojim se pošiljkama može slati roba u inozemstvo i zašto?
Roba za inozemstvo može se slati samo u pošiljkama koje imaju prijamni broj.
 
U međunarodnom poštanskom prometu, u skladu s odredbama Konvencije Svjetske poštanske unije, pismovne pošiljke dijele se prema sadržaju:
  • na pošiljke s robom;
  • na pošiljke s pisanim priopćenjem
 
Za međunarodne pismovne pošiljke koje sadrže robu od 01.01.2021. godine obvezna je razmjena podataka koji se prenose elektronički sukladno Članku 08-002 Pravila Konvencije Svjetske poštanske unije, a da bi se podaci razmijenili, pošiljka mora biti opremljena prijemnim brojem u bar kodu te više nije moguće zaprimanje pošiljka koje sadrže robu bez prijemnog broja, odnosno u običnoj/prioritetnoj pismovnoj pošiljci. Pisma, dopisnice, tiskanice (osim knjiga) ili pismovne pošiljke koje sadrže pisanu poruku ili predmete za slijepe, bit će izuzeti od ovih zahtjeva i ne podliježu carini. Također, pošiljke koje sadrže robu mogu biti podložne posebnim uvoznim carinskim i sigurnosnim zahtjevima.