S kojom ispravom kao strani državljanin mogu dokazati svoj identitet?
Strani državljani kao valjanu identifikacijsku ispravu mogu upotrijebiti putovnicu ili biometrijsku boravišnu ispravu. Prema članku 47. Općih uvjeta za obavljanje univerzalne usluge Hrvatske pošte pošiljatelj, primatelj ili druga ovlaštena osoba dokazuje svoj identitet sljedećim ispravama:

1. osobnom iskaznicom
2. vojnom knjižicom pripadnika Hrvatske vojske i iskaznicom MUP-a
3. putovnicom
4. nacionalnom osobnom iskaznicom stranih državljana
5. stalnom pograničnom dozvolom – propusnicom
6. biometrijskom boravišnom iskaznicom
7. biometrijskom vozačkom dozvolom izdanom u zemlji članici Europskoga gospodarskog prostora.

Poslao bih pošiljku za Njemačku. Podliježe li pošiljka carinskom nadzoru?

Pristupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije 1. srpnja 2013. godine područje Republike Hrvatske postalo je dio jedinstvenoga carinskog područja Unije, te je od tog datuma prestala obveza provedbe carinskog nadzora nad poštanskim pošiljkama za države članice Europske unije i iz država članica Europske unije. Međutim, iako se radi o zajedničkom tržištu bez granica, ipak postoje određena ograničenja za slanje/primanje količina i vrsta pojedinih roba unutar Europske unije, kao što su alkohol, duhan, duhanski proizvodi, parfemi, oružje i sl. Prilikom slanja ovakve vrste robe primatelj i pošiljatelj trebaju se informirati o uvjetima koji reguliraju uvjetno dopušteno slanje ovih i sličnih proizvoda i roba u poštanskim pošiljkama unutar tržišta Europske unije. Za slanje kulturnih dobara također postoje određeni uvjeti koje treba ispuniti.

Pošiljke za države izvan Europske unije i iz država izvan Europske unije i dalje podliježu carinskom nadzoru.

Dobio sam pošiljku iz SAD-a, ali nisam dobio račun za naplaćene troškove.

Prilikom uručenja na adresi ili isporuke u poštanskom uredu za međunarodne poštanske pošiljke opterećene carinskim davanjima koje podrazumijevaju ili samo PDV ili PDV i carinsku pristojbu, te kontrolni pregled za pošiljke vrijednosni do 150 eura ili od 150 do 1000 eura kao i za pošiljke vrijednosti iznad 1000 eura, naplaćuju se otpremničke usluge i usluga podnošenja na carinski pregled. Za sve naplaćene troškove primatelju se obvezno izdaje račun.
Račun se sastoji od sljedećih stavki:
 

  • za pošiljke vrijednosti robe do 150 eura, PDV po stopi od 25% kao prihod koji se uplaćuje u državni proračun RH, te kontrolni pregled koji obavlja HP d.d. u iznosu od 18,50 kn;
  • za pošiljke vrijednosti robe od 150 do 1000 eura, PDV po stopi od 25%, carinska davanja i pristojbe po carinskoj tarifi kao prihod koji se uplaćuje u državni proračun RH, te kontrolni pregled koji obavlja HP d.d. u iznosu od 37,00 kn;
  • za pošiljke vrijednosti iznad 1000 eura, iznos za izradu carinske deklaracije sukladno cjeniku za otpremničke usluge, te iznos za podnošenje na carinski pregled, čija cijena ovisi o masi pošiljke (37,50 kn, 50,00 kn i 62,50 kn, navedene cijene su s PDV-om) PDV (25%) i carinska pristojba te carinska davanja;

 

Trebam dobiti pošiljku iz Kine pa me zanima u kojem će roku biti uručena?

Paketi pristigli iz inozemstva podliježu carinskom pregledu. Tek pošto je obavljen carinski pregled pošiljke i utvrđeno da se na nju ne mora platiti carina, Hrvatska pošta preuzima pošiljku i obavlja njezinu dostavu. Ako je carinskim pregledom utvrđeno da se na sadržaj pošiljke mora platiti carinski dug (carina + PDV), pošiljka će biti uručena uz naplatu ovog duga. Ako carini treba dostaviti određenu dokumentaciju (račun, potvrda i sl.) za uvoz sadržaja, bit ćete o tome obaviješteni. 

U sustavu za praćenje pošiljaka vidim da moja pošiljka čeka carinski pregled. Što mogu poduzeti da se postupak ubrza?
Ako želite da se vaša pošiljka podnese na carinski pregled prije ostalih, možete podnijeti zahtjev za ubrzano podnošenje pošiljke na carinski pregled.
Zahtjev možete podnijeti:
Gdje se carine poštanske pošiljke?

Carinjenje poštanskih pošiljaka obavlja se u Područnom carinskom uredu, Službi za RGP Pošta, Poštanska ulica 9, 10410 Velika Gorica. Informacije o postupku carinjenja u svezi s poštanskim pošiljkama mogu se dobiti na adresi elektroničke pošte: posta.carinjenja@carina.hr.