Nabava na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

Hrvatska pošta može objaviti poziv na dostavu ponude u postupku nabave na koji se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi. Takav postupak provodi se temeljem internih akata.

Datum objave: 3.5.2018.
Predmet nabave: Poziv na dostavu ponuda - Usluge revizije financijskih izvještaja
Detaljnije