Nadoslanje i zadržavanje pošiljaka u slučaju zatvaranja prostora poslovnih korisnika

Nadoslanje i zadržavanje pošiljaka u slučaju zatvaranja prostora poslovnih korisnika

Obavijest za korisnike


Hrvatska pošta omogućila je zadržavanje i nadoslanje pošiljaka u slučaju zatvaranja poštanskih prostora korisnika.

Svi poslovni korisnici koji surađuju s Hrvatskom poštom, neovisno o tome imaju li sklopljen pisani ugovor, obvezni su obavijestiti Hrvatsku poštu ukoliko su njihove poslovne prostorije zatvorene te popuniti online obrazac ovdje: https://nadoslanje.posta.hr/.

U zahtjevu će korisnik navesti želi li da se njegove pošiljke zadrže u poštanskom uredu, odnosno sortirnici do okončanja krizne situacije ili da mu se pošiljke nadošalju na drugu adresu koju odredi na području Republike Hrvatske. Kako je riječ o višoj sili, ne naplaćuje se naknada za postupanje po navedenom zahtjevu.

U slučaju da se poslovne prostorije zatvore, a ugovorni korisnik nije obavijestio Hrvatsku poštu i nije podnio zahtjev, poštanske pošiljke bit će vraćene pošiljatelju.

Ako se pojedini primatelj nalazi u izolaciji i ne može mu se uručiti pošiljka za koju se izdaje potvrda o primitku, ostavit će mu se obavijest o prispijeću pošiljke s naznakom gdje, u kojem roku i u koje vrijeme donositelj obavijesti može podići pošiljku. Ako u roku od 5 radnih dana donositelj ne preuzme pošiljku, pošiljka se vraća pošiljatelju.

U slučaju da poštar nema pristupa naselju u kojem je proglašena karantena odnosno zbog nemogućnosti ili zabrane ostavljanja Obavijesti o prispijeću u kućnom kovčežiću primatelja, novčane doznake i poštanske pošiljke vraćaju se pošiljatelju.