Nagrada „San Gabriele“, Legnago, 2002. – Republika Hrvatska (1991. – 2001.)

 Hrvatska poštanska marka Republika Hrvatska (1991. – 2001.) proglašena je najljepšom poštanskom markom u 2001. godini u kategoriji religioznih tema na markama. Nagrada „San Gabriele“ dodjeljuje se za umjetnost na poštanskim markama s religijskim motivom.