Najava 3. sjednice Nadzornog odbora HP d.d.

HP – Hrvatska pošta d.d. objavljuje poziv na 3. sjednicu Nadzornog odbora HP - Hrvatska pošta d.d. za dan 22. travnja 2022. godine, s početkom u 10,00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Društva – dvorana za sastanke 407, Branimirova 4/IV, Zagreb, prema sljedećem dnevnom redu:
 
1. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora HP d.d., broj: HP-01/1-008521/22 od 11. travnja 2022. godine

2. Izvještaj o godišnjem popisu imovine i obveza na dan 31.12.2021. godine

3. Godišnje izvješće za 2021. godinu, koje sadrži Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP – Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP – Hrvatsku poštu d.d.

4. Izvješće Revizijskog odbora Nadzornom odboru društva HP – Hrvatska pošta d.d.

5. Upotreba dobiti ostvarene u 2021. godini

6. Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP – Hrvatska pošta d.d. za 2021. godinu

7. Razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
    7.1. Razrješnica članovima Uprave
    7.2. Razrješnica članovima Nadzornog odbora

8. Izvješće o radu Ureda za internu reviziju za 2021. godinu

9. Razno