Najava Glavne skupštine

Glavna skupština društva HP - Hrvatska pošta d.d. će se održati 20. lipnja 2022. godine s početkom u 13,00 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb. Na dnevnom redu je donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora HP – Hrvatska pošta d.d.