Najava Glavne skupštine

Glavna skupština društva HP - Hrvatska pošta d.d. će se održati 17. studenog 2022. godine s početkom u 09,00 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s dnevnim redom kako slijedi:
 
1.    Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih članova Glavne skupštine
2.    Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine
3.    Odluka o izmjeni Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini
4.    Suglasnost na Odluku Uprave Društva DPO-06/1-014231/22 od 07. rujna 2022. godine i prodaju nekretnine