Najljepša marka Europe, Francuska, 1999. – Gajeta falkuša

 Na svjetskoj filatelističkoj izložbi PhilexFrance  prigodna poštanska marka Gajeta falkuša osvojila je treće mjesto u izboru najljepših maraka Europe.