Naknada štete

Naknada štete

Provjerite u kojim slučajevima ostvarujete pravo na naknadu i koliki su iznosi odštete za pošiljke u unutarnjem prometu. 

Više
Ako je vaš prigovor prihvaćen te se utvrdi odgovornost Hrvatske pošte, ostvarujete pravo na naknadu štete. Zahtjev za naknadu štete i povrat poštarine možete zajedno s rješenjem potražnog postupka poslati kao preporučenu pošiljku, bez naplate poštarine, na adresu:
HP-Hrvatska pošta d.d.
Kontaktni centar
„Za naknadu štete“
Poštanska ulica 9
10410 Velika Gorica
 

Osim naknade štete i vraćanja poštarine (kada je propisano), Hrvatska pošta isplatit će pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi i zakonske zatezne kamate računajući od dana podnošenja zahtjeva za naknadu štete. U slučajevima kada je propisano da se naknada štete isplaćuje u visini vrijednosti izgubljenog, potpuno ili djelomično umanjenog ili oštećenog sadržaja pošiljke, korisnik će tu vrijednost dokazati računom ili drugim sličnim dokumentom osim za pošiljke s označenom vrijednosti za koje se gubitak, potpuno oštećenje ili potpuno umanjenje sadržaja isplaćuje u visini označene vrijednosti.
 
Korisnicima, osim fizičkih osoba koje ne djeluju na tržištu, račun će biti umanjen za iznos PDV-a ako je riječ o iznosu nabavne vrijednosti robe. Ako je riječ o iznosu prodajne cijene robe, račun će biti umanjen za 5% i PDV.
 
Više naplaćena poštarina
U slučaju kada je naplaćena poštarina viša od poštarine određene cjenikom, korisniku se vraća više naplaćeni iznos.
 
Prekoračenje roka za prijenos i uručenje
U slučajevima prekoračenja roka za prijenos i uručenje pošiljke, osim naknade štete, vraća se i iznos naplaćene poštarine za poštanske usluge pri čemu ne vraća onaj dio poštarine za poštanske usluge koji je naplaćen za označenu vrijednost na pošiljkama s označenom vrijednosti.
 
U slučaju prekoračenja roka za prijenos i uručenje skupnih Paketa24 (kada nije prekoračen rok na svim pošiljkama), ne vraća se ukupan iznos naplaćene poštarine, nego samo iznos poštarine koja se u skladu s cjenikom definira za pojedinačnu pošiljku unutar skupine.
 
Ako se izgubljena pošiljka ili njezin dio nađe nakon isplate naknade štete, Hrvatska pošta će o tome obavijestiti pošiljatelja ili drugu ovlaštenu osobu, koja je obvezna vratiti iznos primljene naknade štete ako zahtijeva uručenje naknadno nađene pošiljke. U protivnom, Hrvatska pošta ima pravo uništiti pošiljku ili prodati njezin sadržaj. Hrvatska pošta ne odgovara za izgubljenu korist ni za stvarnu štetu koja može nastati zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke te prekoračenja roka za prijenos ili uručenje poštanske pošiljke te u slučaju kada usluga nije obavljena ili nije obavljena u cijelosti.
 

Ostvarivanje naknade štete i druga potraživanja u unutarnjem prometu