Naknada štete

Naknada štete

Provjerite u kojim slučajevima ostvarujete pravo na naknadu i koliki su iznosi odštete za pošiljke u unutarnjem prometu. 

Više
Ako je vaš prigovor prihvaćen te se utvrdi odgovornost Hrvatske pošte, ostvarujete pravo na naknadu štete. Zahtjev za naknadu štete i povrat poštarine možete zajedno s rješenjem potražnog postupka poslati kao preporučenu pošiljku, bez naplate poštarine, na adresu:
HP-Hrvatska pošta d.d.
Kontaktni centar
„Za naknadu štete“
Poštanska ulica 9
10410 Velika Gorica

Naknade:
Preporučena pošiljka
Vrijednosna pošiljka
Paket

Osim naknade, Hrvatska pošta isplatit će i iznos naplaćene cijene poštanske usluge pri čemu se ne vraća onaj dio cijene poštanske usluge koji je naplaćen za označenu vrijednost na pošiljkama s označenom vrijednosti. Osim iznosa naknade štete i vraćanja poštarine, pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi isplaćuju se i zakonske zatezne kamate, računajući od dana podnošenja zahtjeva za naknadom štete. Ako se izgubljena pošiljka ili njezin dio nađe nakon isplate naknade štete, Hrvatska pošta će o tome obavijestiti pošiljatelja ili drugu ovlaštenu osobu, koja je obvezna vratiti iznos primljene naknade štete ako zahtijeva uručenje naknadno nađene pošiljke. U protivnom, Hrvatska pošta ima pravo uništiti pošiljku ili prodati njezin sadržaj. Hrvatska pošta ne odgovara za izgubljenu korist niti za stvarnu štetu koja može nastati zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke te prekoračenja roka za prijenos ili uručenje poštanske pošiljke.

Preporučena pošiljka
Gubitak, potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja
peterostruki iznos naplaćene poštarine
Djelomično oštećenje ili umanjenje sadržaja iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja; najviše do peterostrukog iznosa
Prekoračenje roka za prijenos i uručenje pošiljke
trostruki iznos naplaćene poštarine
Neobavljena usluga
iznos naplaćene poštarine


 Vrijednosna pošiljka  
Gubitak, potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja iznos označene vrijednosti
Djelomično oštećenje ili umanjenje sadržaja iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja; najviše do iznosa označene vrijednosti
Prekoračenje roka za prijenos i uručenje pošiljke
trostruki iznos naplaćene poštarine
Neobavljena usluga iznos naplaćene poštarine

Paket*
Gubitak, potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja
iznos označene vrijednosti
Djelomično oštećenje ili umanjenje sadržaja iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja; najviše do iznosa označene vrijednosti
Prekoračenje roka za prijenos i uručenje pošiljke trostruki iznos naplaćene poštarine
Neobavljenja usluga
iznos naplaćene poštarine
* vrijedi za pakete do 10 kg te za pakete od 10 kg do 20 kg

Paket24, poslovni paket, e-paket
Gubitak, potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja
za pošiljke s označenom vrijednosti – iznos označene vrijednosti; za pošiljke bez označene vrijednosti – iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti izgubljenog, potpuno oštećenog ili umanjenog sadržaja, a ukoliko se isti ne može dokazati, isplaćuje se peterostruki iznos naplaćene poštarine.  HP d.d. može diskrecijskom odlukom uz dokaz (Račun ili Otpremnica-Račun) isplatiti iznos najviše do 3.000,00 kuna za hpekspres-pošiljke i e-paket, odnosno 10.000,00 kn za poslovni paket
Djelomično oštećenje ili umanjenje sadržaja >za pošiljke s označenom vrijednosti – iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti djelomično oštećenog ili umanjenog sadržaja, a najviše do označene vrijednosti; za pošiljke bez označene vrijednosti – iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti djelomično oštećenog ili umanjenog sadržaja, a ukoliko se isti ne može dokazati, isplaćuje se  trostruki iznos naplaćene poštarine. HP d.d. može diskrecijskom odlukom uz dokaz (Račun ili Otpremnica-Račun) isplatiti iznos  najviše do 3.000,00 kuna za Paket24 i e-paket, odnosno 10.000,00 kn za poslovni paket
Prekoračenje roka za prijenos i uručenje pošiljke trostruki iznos naplaćene poštarine
Neobavljena usluga iznos naplaćene poštarine