Naknada štete

Naknada štete

Provjerite u kojim slučajevima ostvarujete pravo na naknadu i koliki su iznosi odštete za pošiljke u međunarodnom prometu.

Više
Ako se na kraju potražnog postupka utvrdi odgovornost Hrvatske pošte, ostvarujete pravo na naknadu štete. Zahtjev za naknadu štete i povrat poštarine možete zajedno s rješenjem potražnog postupka poslati kao preporučenu pošiljku, bez naplate poštarine, na adresu:
HP-Hrvatska pošta d.d.
Sektor međunarodnih poslova
„Za naknadu štete“
Branimirova 4
10000 Zagreb
 
U slučaju gubitka, potpunog oštećenja, djelomičnog oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke isplaćuje se:
Preporučena pošiljka kunska protuvrijednost u iznosu od 30 DTS-a
Vrijednosna pošiljka iznos označene vrijednosti
Paket*
paket s označenom vrijednosti – iznos označene vrijednosti; paket bez označene vrijednosti – kunska protuvrijednost iznosa od 40 DTS-a po paketu + 4,5 DTS-a po kilogramu ili dijelu kilograma mase paketa
EMS-pošiljka i hpekspres-pošiljka u međunarodnom prometu za pošiljke koje sadrže dokumente – do iznosa od 30 DTS-a; za pošiljke koje sadrže robu – do iznosa od 130 DTS-a, osim u slučajevima kada su bilateralno dogovoreni drukčiji iznosi
M-vreća s dopunskom uslugom Evidentirano 150 DTS-a
* vrijedi za pakete do 10 kg te za pakete od 10 kg do 20 kg
 
Iznos kunske protuvrijednosti DTS-a obračunava se sukladno važećim Općim uvjetima. Srednja vrijednost DTS-a za 2019. godinu iznosi 8,919 kn.
 
Osim naknade, Hrvatska pošta isplatit će i iznos naplaćene cijene poštanske usluge, pri čemu se ne vraća onaj dio cijene poštanske usluge koji je naplaćen za označenu vrijednost na pošiljkama s označenom vrijednosti. Osim iznosa naknade štete i vraćanja poštarine, pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi isplaćuju se i zakonske zatezne kamate, računajući od dana podnošenja zahtjeva za naknadom štete. Ako se izgubljena pošiljka ili njezin dio nađe nakon isplate naknade štete, Hrvatska pošta će o tome obavijestiti pošiljatelja ili drugu ovlaštenu osobu, koja je obvezna vratiti iznos primljene naknade štete ako zahtijeva uručenje naknadno nađene pošiljke. U protivnom, Hrvatska pošta ima pravo uništiti pošiljku ili prodati njezin sadržaj. Hrvatska pošta ne odgovara za izgubljenu korist niti za stvarnu štetu koja može nastati zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke te prekoračenja roka za prijenos ili uručenje poštanske pošiljke. Također, Hrvatska pošta ne odgovara za postupke u odredišnoj državi s pošiljkom koja sadrži predmete zabranjene za uvoz ili kojih je uvoz ograničen u odredišnoj državi, ako zabrane ili ograničenja nisu bili objavljeni u uvjetima za prijam pošiljaka odredišne države do trenutka slanja pošiljke.