Naknada štete

Naknada štete

Provjerite u kojim slučajevima ostvarujete pravo na naknadu i koliki su iznosi odštete za pošiljke u međunarodnom prometu.

Više
Ako se na kraju potražnog postupka utvrdi odgovornost Hrvatske pošte, ostvarujete pravo na naknadu štete. Zahtjev za naknadu štete i povrat poštarine možete zajedno s rješenjem potražnog postupka poslati kao preporučenu pošiljku, bez naplate poštarine, na adresu:
HP-Hrvatska pošta d.d.
Kontakt centar
„Za naknadu štete“
Poštanska ulica 9
10410 Velika Gorica

Ostvarivanje naknade štete i druga potraživanja u međunarodnom prometu

OPIS ŠTETE -> Gubitak, potpuno oštećenje ili potpuno umanjenje sadržaja Djelomično oštećenje ili djelomično umanjenje sadržaja
VRSTA POŠILJKE  
Prioritetna preporučena pošiljka U iznosu od 39,82 € (300,02 kn) Iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti djelomično oštećenog ili umanjenog sadržaja, a najviše u iznosu do 39,82 € (300,02 kn)
Prioritetna vrijednosna pošiljka Iznos označene vrijednosti Iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti djelomično oštećenog ili umanjenog sadržaja, a najviše do iznosa označene vrijednosti
Paket a) za paket s označenom vrijednosti - iznos označene vrijednosti;                                  
 
b) za paket  bez označene vrijednosti - iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti, a najviše do 172,54 € (1.300,00 kn);   
a) za paket  s označenom vrijednosti - u visini  stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do iznosa označene vrijednosti;                                  
 
b) za paket  bez označene vrijednosti - u visini  stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do iznosa 172,54 € (1.300,00 kn);   


OPIS ŠTETE -> Gubitak, potpuno oštećenje ili potpuno umanjenje sadržaja Djelomično oštećenje ili djelomično umanjenje sadržaja
VRSTA POŠILJKE  
EMS pošiljka a) za pošiljke  s označenom vrijednosti – iznos označene vrijednosti;                                  
 
b) za pošiljke  bez označene vrijednosti – iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti, a najviše do 172,54 € (1.300,00 kn);   
a) za pošiljke s označenom vrijednosti  – u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do iznosa označene vrijednosti;                                       
 
b) za pošiljke  bez označene vrijednosti – u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do 172,54 € (1.300,00 kn);   
Paket/PostPak pošiljka a) za pošiljke s označenom vrijednosti – iznos označene vrijednosti;                                  
 
b) za pošiljke bez označene vrijednosti – iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti, a najviše do 212,36 € (1.600,03 kn)
a) za pošiljke s označenom vrijednosti – u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do iznosa označene vrijednosti;                                       
 
b) za pošiljke bez označene vrijednosti –u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do 212,36 € (1.600,03 kn)
Connect paket a) za pošiljke s označenom vrijednosti - iznos označene vrijednosti;                                                                                      
 
b) za pošiljke bez označene vrijednosti - kunska protuvrijednost u iznosu od 8,3 DTS-a po kilogramu, a najviše do 491,07 € (3.699,97 kn)
a) za pošiljke s označenom vrijednosti - u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do iznosa označene vrijednosti;                                                                                      
 
b) za pošiljke bez označene vrijednosti - u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do 491,07 € (3.699,97 kn)
"M" vreća za koju je pošiljatelj zahtijevao da se uruči primatelju uz pisanu potvrdu Najviše do 172,54 € (1.300,00 kn);    U visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do 172,54 € (1.300,00 kn) 
Iznos kunske protuvrijednosti DTS-a obračunava se sukladno važećim Općim uvjetima. Srednja vrijednost DTS-a za 2022. godinu iznosi 9,0099 kn (1,1958 €), 1 DTS = 1,2598 € / 9,4920 kuna za 2023. godinu.
 
Osim naknade, Hrvatska pošta isplatit će i iznos naplaćene cijene poštanske usluge, pri čemu se ne vraća onaj dio cijene poštanske usluge koji je naplaćen za označenu vrijednost na pošiljkama s označenom vrijednosti. Osim iznosa naknade štete i vraćanja poštarine, pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi isplaćuju se i zakonske zatezne kamate, računajući od dana podnošenja zahtjeva za naknadom štete. Ako se izgubljena pošiljka ili njezin dio nađe nakon isplate naknade štete, Hrvatska pošta će o tome obavijestiti pošiljatelja ili drugu ovlaštenu osobu, koja je obvezna vratiti iznos primljene naknade štete ako zahtijeva uručenje naknadno nađene pošiljke. U protivnom, Hrvatska pošta ima pravo uništiti pošiljku ili prodati njezin sadržaj. Hrvatska pošta ne odgovara za izgubljenu korist niti za stvarnu štetu koja može nastati zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke te prekoračenja roka za prijenos ili uručenje poštanske pošiljke. Također, Hrvatska pošta ne odgovara za postupke u odredišnoj državi s pošiljkom koja sadrži predmete zabranjene za uvoz ili kojih je uvoz ograničen u odredišnoj državi, ako zabrane ili ograničenja nisu bili objavljeni u uvjetima za prijam pošiljaka odredišne države do trenutka slanja pošiljke.


Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK