Naknada štete

Naknada štete

Provjerite u kojim slučajevima ostvarujete pravo na naknadu i koliki su iznosi odštete za pošiljke u međunarodnom prometu.

Više
Ako se na kraju potražnog postupka utvrdi odgovornost Hrvatske pošte, ostvarujete pravo na naknadu štete. Zahtjev za naknadu štete i povrat poštarine možete zajedno s rješenjem potražnog postupka poslati kao preporučenu pošiljku, bez naplate poštarine, na adresu:
HP-Hrvatska pošta d.d.
Služba za korisnike
„Za naknadu štete“
Poštanska ulica 9
10410 Velika Gorica

Ostvarivanje naknade štete i druga potraživanja u međunarodnom prometuIznos kunske protuvrijednosti DTS-a obračunava se sukladno važećim Općim uvjetima. Srednja vrijednost DTS-a za 2021. godinu iznosi 9,2576 kn.
 
Osim naknade, Hrvatska pošta isplatit će i iznos naplaćene cijene poštanske usluge, pri čemu se ne vraća onaj dio cijene poštanske usluge koji je naplaćen za označenu vrijednost na pošiljkama s označenom vrijednosti. Osim iznosa naknade štete i vraćanja poštarine, pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi isplaćuju se i zakonske zatezne kamate, računajući od dana podnošenja zahtjeva za naknadom štete. Ako se izgubljena pošiljka ili njezin dio nađe nakon isplate naknade štete, Hrvatska pošta će o tome obavijestiti pošiljatelja ili drugu ovlaštenu osobu, koja je obvezna vratiti iznos primljene naknade štete ako zahtijeva uručenje naknadno nađene pošiljke. U protivnom, Hrvatska pošta ima pravo uništiti pošiljku ili prodati njezin sadržaj. Hrvatska pošta ne odgovara za izgubljenu korist niti za stvarnu štetu koja može nastati zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke te prekoračenja roka za prijenos ili uručenje poštanske pošiljke. Također, Hrvatska pošta ne odgovara za postupke u odredišnoj državi s pošiljkom koja sadrži predmete zabranjene za uvoz ili kojih je uvoz ograničen u odredišnoj državi, ako zabrane ili ograničenja nisu bili objavljeni u uvjetima za prijam pošiljaka odredišne države do trenutka slanja pošiljke.