Naknada štete

Naknada štete

Provjerite u kojim slučajevima ostvarujete pravo na naknadu i koliki su iznosi odštete za pošiljke u međunarodnom prometu.

Više
Ako se na kraju potražnog postupka utvrdi odgovornost Hrvatske pošte, ostvarujete pravo na naknadu štete. Zahtjev za naknadu štete i povrat poštarine možete zajedno s rješenjem potražnog postupka poslati kao preporučenu pošiljku, bez naplate poštarine, na adresu:
HP-Hrvatska pošta d.d.
Služba za korisnike
„Za naknadu štete“
Poštanska ulica 9
10410 Velika Gorica
 


vrsta pošiljke 
 opis štete
Prioritetna preporučena  pošiljka (R) Prioritetna  vrijednosna pošiljka (V) Paket
Gubitak, potpuno oštećenje ili potpuno umanjenje sadržaja  u iznosu od 300,00 kuna;  iznos označene vrijednosti  a) za paket s označenom vrijednosti - iznos označene vrijednosti;
b) za paket bez označene vrijednosti- iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti ali najviše do iznosa od 1300,00 kuna;
Djelomično oštećenje ili djelomično umanjenje sadržaja  iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti djelomično oštećenog ili umanjenog sadržaja, a najviše u iznosu do 300,00 kuna iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti djelomično oštećenog ili umanjenog sadržaja, a najviše u iznosu do iznosa označene vrijednosti a) za paket s označenom vrijednosti - u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do iznosa označene vrijednosti
b) za paket bez označene vrijednosti- u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do iznosa 1300,00 kuna;vrsta pošiljke

opis štete
BM$ pošiljka Pošiljka ubrzane pošte (EMS) paket Connect paket "M" vreća za koju je pošiljatelj zahtijevao da se uruči primatelju uz pisanu potvrdu
Gubitak, potpuno oštećenje ili potpuno umanjenje sadržaja  do 1300 kn osim u slučajevima kada su bilateralno dogovoreni drugačiji iznosi

a) za EMS pošiljku u međunarodnom prometu s označenom vrijednosti - iznos označene vrijednosti; 

b) za EMS pošiljku bez označene vrijednosti - kunska protuvrijednost u iznosu do 1300,00 kuna

a) za paket s označenom vrijednosti - iznos označene vrijednosti; 

b) za paket bez označene vrijednosti - kunska protuvrijednost u iznosu do 1300,00 kuna

a) za paket s označenom vrijednosti - iznos označene vrijednosti, ali najviše do 10.000,00 kuna; 

b) za paket bez označene vrijednosti - kunska protuvrijednost u iznosu od 8,33 DTS-a, a najviše do 3.700,00 kuna

1300,00 kn
Djelomično oštećenje ili djelomično umanjenje sadržaja  do 1300 kn osim u slučajevima kada su bilateralno dogovoreni drugačiji iznosi

a) za EMS  pošiljku u međunarodnom prometu s označenom vrijednosti - u visini samog oštećenja ili umanjenja sadržaja ali najviše do iznosa označene vrijednosti

b) za EMS pošiljku bez označene vrijednosti - u visini samog oštećenja ili umanjenja sadržaja ali najviše do iznosa od 1300,00 kuna

a) za paket s označenom vrijednosti - iznos označene vrijednosti; 

b) za paket bez označene vrijednosti - kunska protuvrijednost u iznosu do 1300,00 kuna

a) za paket s označenom vrijednosti - u visini stavrne štete, ali najviše do označene vrijednosti; 

b) za paket bez označene vrijednosti - u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja ali najviše do kunske protivvrijednosti u iznosu od 8,33 DTS-a po kiliogramu a najviše do 3.kunska protuvrijednost u iznosu do 3.700,00 kuna

u visini samog oštećenja ili umanjenja a najviše do 1300 kn

Iznos kunske protuvrijednosti DTS-a obračunava se sukladno važećim Općim uvjetima. Srednja vrijednost DTS-a za 2021. godinu iznosi 9,2576 kn.
 
Osim naknade, Hrvatska pošta isplatit će i iznos naplaćene cijene poštanske usluge, pri čemu se ne vraća onaj dio cijene poštanske usluge koji je naplaćen za označenu vrijednost na pošiljkama s označenom vrijednosti. Osim iznosa naknade štete i vraćanja poštarine, pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi isplaćuju se i zakonske zatezne kamate, računajući od dana podnošenja zahtjeva za naknadom štete. Ako se izgubljena pošiljka ili njezin dio nađe nakon isplate naknade štete, Hrvatska pošta će o tome obavijestiti pošiljatelja ili drugu ovlaštenu osobu, koja je obvezna vratiti iznos primljene naknade štete ako zahtijeva uručenje naknadno nađene pošiljke. U protivnom, Hrvatska pošta ima pravo uništiti pošiljku ili prodati njezin sadržaj. Hrvatska pošta ne odgovara za izgubljenu korist niti za stvarnu štetu koja može nastati zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke te prekoračenja roka za prijenos ili uručenje poštanske pošiljke. Također, Hrvatska pošta ne odgovara za postupke u odredišnoj državi s pošiljkom koja sadrži predmete zabranjene za uvoz ili kojih je uvoz ograničen u odredišnoj državi, ako zabrane ili ograničenja nisu bili objavljeni u uvjetima za prijam pošiljaka odredišne države do trenutka slanja pošiljke.