Natječaj za stipendije za studente diplomskog studija Logistike Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu

 Kao rezultat dugogodišnje suradnje Hrvatske pošte i Fakulteta prometnih znanosti pokrenuta je inicijativa „Iz teorije u praksu – Upoznaj Hrvatsku poštu iz prve ruke, uključi se i osvoji stipendiju“ temeljem koje se raspisuje 

NATJEČAJ

 
za dodjelu 5 stipendija redovnim studentima 1. i 2. godine diplomskog studija ITS i Logistika, smjer Logistika, na Fakultetu prometnih znanosti iz Zagreba, za akademsku godinu 2017./2018. 
 
I.       OPĆI PODACI

 
Hrvatska pošta će u akademskoj godini 2017./2018. dodijeliti 5 stipendija studentima koji su redovno upisali 1. (prvu) ili 2. (drugu) godinu diplomskog studija ITS i Logistika, smjer Logistika, na Fakultetu prometnih znanosti iz Zagreba. Natječaj se objavljuje na internetskim stranicama Hrvatske pošte i Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu.
Stipendija iznosi 10.000,00 kn, a isplaćivat će se u 10 mjesečnih iznosa po 1.000,00 kn na žiro račun studenta kojemu je dodijeljena stipendija.
Sa svakim studentom kojemu je dodijeljena stipendija Hrvatska pošta sklapa ugovor o dodjeli stipendije u kojem se utvrđuje vrijeme trajanja ugovora te međusobna prava i obveze Društva i studenta.
Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju mogu zadržati to pravo do kraja redovnog studiranja (završetak prve ili druge godine diplomskog studija). Uvjet za zadržavanje stipendije je redovan upis sljedeće akademske godine (u  tu svrhu potrebno je priložiti potvrdu Fakulteta o redovnom upisu sljedeće akademske godine) i odrađenih 160 sati prakse tokom 10 mjeseci u Hrvatskoj pošti za svaku akademsku godinu (o čemu potvrdu izdaje Hrvatska pošta).
 
II.      UVJETI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ
 
Na natječaj za dodjelu stipendija mogu se prijaviti studenti koji:
 
-        imaju status redovnog studenta prve ili druge godine diplomskog studija ITS i Logistika, smjer Logistika, na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu
-        po prvi put upisuju prvu ili drugu godinu studija u akademskoj godini 2017./2018.
(studenti koji studiraju duže od predviđenog vremena trajanja studija te studenti kojima je produljenje statusa redovitog studenta izazvano mirovanjem studijskih obaveza nemaju pravo sudjelovanja na natječaju)
-        u vrijeme podnošenja prijave na natječaj ne primaju niti jednu drugu stipendiju
-      imaju prosjek ocjena prethodne godine studija veći ili jednak 3,5 (za studente prve godine diplomskog studija računa se prosjek ocjena treće godine preddiplomskog studija, a za studente druge godine diplomskog studija računa se prosjek ocjena prve godine diplomskog studija)
-        imaju prosjek ocjena prethodne godine studija niži od 3,5, ali uz priloženu preporuku profesora
(studenti koji imaju prosjek ocjena prethodne godine studija niži od 3 nemaju pravo sudjelovanja na natječaju).
 
III.     KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA
 
Kriterij za dodjelu stipendija je ostvareni prosjek ocjena prethodne godine studija.
Mjesto na rang listi formira se na osnovi svih valjanih prijava na natječaj.
U slučaju istog mjesta na rang listi prednost za dodjelu stipendije imaju studenti koji su dodatno angažirani na fakultetu (sudjelovanje u projektima i istraživanjima, izdavanje članaka i slično) što se dokazuje naknadnom preporukom profesora.
 
IV.    NAČIN PRIJAVE NA NATJEČAJ
 
Za prijavu na natječaj potrebna je sljedeća dokumentacija:
·         obrazac „Prijavnica za dodjelu stipendije HP-Hrvatske pošte d.d.“ koji se preuzima s internetske stranice Hrvatske pošte
·         Potvrda Fakulteta (na kojoj se vidi smjer studiranja, redovni status, akademska godina u kojoj je upisan studij, prijepis ocjena prethodne godine studija)
·         preporuka profesora ako student ima prosjek manji od 3,5
·         preslika osobne  iskaznice
 
Dokumentacija se šalje e-mailom na adresu ljudski.resursi@posta.hr ili poštom na adresu:
HP-Hrvatska pošta d.d.
Ured za upravljanje ljudskim resursima
Branimirova 4
10000 Zagreb
„Prijava na natječaj za dodjelu stipendija“
 
Prijave koje sadrže nepotpunu ili neispravnu dokumentaciju, smatrat će se nevažećima te se neće razmatrati pri dodjeli stipendija. Naknadno dostavljena dokumentacija neće se uzimati u obzir prilikom ocjene potpunosti prijave.
 
V.     ROK PRIJAVE NA NATJEČAJ
 
Rok za prijavu studenata na Natječaj je 17. studenog 2017. godine. Prijave na Natječaj zaprimljene nakon navedenog roka smatrat će se nepravodobnima i neće se razmatrati.
 
VI.    NAČIN OBJAVE REZULTATA NATJEČAJA
 
Rang lista studenata kojima je dodijeljena stipendija objavljuje se na internetskim stranicama Hrvatske pošte i Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu. Obavijest o dodjeli stipendije svaki stipendist će dobiti i ponaosob pisanim putem.
 
Kandidati kojima nije dodijeljena stipendija mogu podnijeti pisani prigovor Hrvatskoj pošti u roku od 8 dana od objave rang liste na internetskim stranicama Hrvatske pošte. Prigovor se razmatra i o njemu odlučuje u roku od 15 dana od primitka prigovora. 
 
HP – Hrvatska pošta d.d.
Ured za upravljanje ljudskim resursima

Prijavnica za natječaj (pdf)

Prijavnica za natječaj (docx)

Natječaj (pdf)