Novi prigodni poštanski blok u seriji „Mostovi i vijadukti“

20.1.2021.
ZAGREB, 20. siječnja 2021. – Hrvatska pošta pustit će u optjecaj 22. siječnja 2021. novi prigodni poštanski blok s dvije poštanske marke iz serije „Mostovi i vijadukti“. Motivi na markama su Kudin most na Krupi i vijadukt Zečeve Drage, a njihov je autor Mario Petrak, dizajner iz Zagreba. Prigodni blok otisnut je u nakladi od 30 000 primjeraka i njegova nominalna vrijednost iznosi 10,00 kn (2 x 5,00 kn). Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).

Tekst u povodu izlaska novog prigodnog bloka u seriji „Mostovi i vijadukti“ pripremio je Zvonimir-Zdenko Šimunjak, dipl. ing. građ.

Kudin most
Od pamtivijeka čovjek se susretao s problemom prijelaza preko neke prirodne prepreke, većega ili manjeg vodotoka ,duboke vododerine i sličnog. Nastojanje da se savlada prepreka u pravilu je bilo motivirano kakvim lukrativnim poticajem, kao što je lov, zamjena dobara, krađa ili pljačka susjeda, ratni pohod i slično. No u slučaju Kudina mosta ili, bolje rečeno, prijelaza riječ je o poticaju motiviranom uzvišenom kategorijom: ljubavi. Naime, prema predaji ovaj prijelaz (koji obuhvaća više malih mostića i nasipa sa suhozidima) gradio je krajem 18. i početkom 19. stoljeća mladić imenom Kude motiviran velikom ljubavlju prema svojoj djevojci. Sagradio ga je da bi lakše i brže mogao doći k njoj, a neki kažu radi toga da bi njegova svadbena svita mogla doći u prosidbu ili svadbu suhih nogu. Nije poznato tko je bio Kude i odakle mu zamisao kako sagraditi prijelaz, ali je vjerojatno negdje vidio most sa svodovima, konstrukcijom logičnom za gradnju kamenom, a možda ga je inspirirala i gradnja Marmontove ceste duž jadranske obale građene upravo u to doba.

Prijelaz duljine 109 metara premošćuje rijeku Krupu, pritok Zrmanje, i sastoji se od 12 manjih svođenih mostića s otvorima veličine otprilike tri do četiri metra, dvaju propusta i spojnih nasipa stranica obloženih kamenom između spomenutih objekata. Širina prijelaza je otprilike 1,5 metar. Prijelaz je sagrađen od sedre – vapnenačkoga kamena relativno lakog za obradu koji obično nastaje u podnožju slapova, dakle materijal za gradnju našao se neposredno uz lokaciju objekta. Na lokaciji Kudina mosta rijeka Krupa vijuga među strmim kamenim obroncima. Uzvodno od Kudina mosta postoji više slapova među kojima se ističe „deveterac“ zbog 9 sedrenih kaskada ukupne visine 10-ak metara. Cijeli okoliš rijeke i lokacije mosta iznimno je privlačan te je, stoga, i sastavni dio Parka prirode „Velebit“, a cilj je i planinarskih pohoda.

 

Vijadukt Zečeve Drage
Na Autocesti A6 Rijeka – Zagreb, između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko, sagrađen je x-vijadukt Zečeve drage iza kojeg, gledano u smjeru Zagreba, slijedi tunel Veliki Gložac. Vijadukt je ukupne duljine 939,23 metra, a čine ga dva identična paralelna objekta, svaki za zaseban smjer vožnje. Građeni su od 2002. do 2004. (danas smjer prema Rijeci) te od 2005. do 2007. (danas smjer prema Zagrebu). Projekt je napravljen u Inženjerskom projektnom zavodu iz Zagreba, a odgovorni projektant je Zoran Lončarec, dipl. ing. građ. Radove je izvela tvrtka Viadukt.

Ovaj je objekt posebno zanimljiv zbog načina izvedbe njegove rasponske konstrukcije tehnologijom segmentnog potiskivanja. Segmenti rasponske konstrukcije betonirani su pred upornjakom i uz pomoć metalnoga „kljuna“, potiskivanjem pomoću hidrauličnih preša, gurani dok se ne dosegne stup. Pritom su morali biti i usklađeno pridržavani zbog uzdužnog nagiba objekta. Ukupna masa rasponske konstrukcije pri kraju potiskivanja bila je 22 000 tona. Da posao bude još složeniji, treba istaknuti kompliciranu geometriju objekta zbog vertikalne i horizontalne zakrivljenosti nivelete. Jednakom tehnologijom izveden je prije toga vijadukt Bajer na toj autocesti kod Fužina, koji je sagradio isti izvođač, tvrtka Viadukt iz Zagreba.