Novosti u podnošenju zahtjeva priznanje prava na doplatak za djecu

Novosti u podnošenju zahtjeva priznanje prava na doplatak za djecu

 S izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu više korisnika stječe pravo na doplatak
 
Podsjećamo korisnike usluga kako u više od 1000 poštanskih ureda diljem Hrvatske mogu predati zahtjeve za ostvarivanje prava iz djelokruga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) te, među ostalim, i zahtjev za priznavanje prava na doplatak za djecu. S tim u vezi obavještavamo korisnike kako od 1. ožujka 2024. stupa na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu (NN 156/23) kojim je povećan dohodovni cenzus sa 70% (309,01 eura) na 140% (618,02 eura) proračunske osnovice zbog čega veći broj korisnika ostvaruje pravo na doplatak za djecu, odnosno svi oni čiji ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno u 2023. nije prešao iznos od 618,02 eura. Novi korisnici zahtjev za priznavanje prava na doplatak za djecu mogu podnijeti odmah u poštanskim uredima ili u roku od 120 dana počinjući od 1. ožujka 2024. s tim da im se pravo na doplatak za djecu priznaje od 1. ožujka 2024. godine. Više o tome na https://www.mirovinsko.hr/
 
Koje zahtjeve za HZMO mogu predati u Pošti?
 
U poštanskim uredima Hrvatske pošte možete predati zahtjeve i dokumente u vezi s provedbom postupka iz mirovinskog osiguranja, postupka za ostvarivanje prava na doplatak za djecu i postupka za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, odnosno:
 • zahtjeve za priznavanje prava na starosnu mirovinu, prijevremenu starosnu mirovinu, starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika i prijevremenu starosnu mirovinu zbog stečaja poslodavca
 • zahtjev za priznanje prava na invalidsku mirovinu / ocjenu radne sposobnosti, privremenu invalidsku mirovinu
 • zahtjev za priznanje prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja
 • zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu
 • zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine
 • zahtjev za priznanje prava na doplatak za djecu
 • obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu
 • zahtjev za informativni izračun mirovine prema odredbama zakona o mirovinskom osiguranju
 • zahtjev za utvrđivanje mirovinskog staža
 • zahtjev za priznanje svojstva osiguranika – sezonskog radnika u poljoprivredi
 • zahtjev za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe.