Obavijest korisnicima PU 20223 Šipanjska Luka

Obavijest korisnicima PU 20223 Šipanjska Luka

Obavijest korisnicima
Zbog organizacije posla od 3. do  28. rujna 2018. za  Poštanski ured 20223 Šipanjska Luka privremeno se mijenja radno vrijeme  te će s korisnicima usluga raditi:
  • Ponedjeljak – petak od 12.00 do 14:30 sati
  • Radno vrijeme PU 20223 Šipanjska Luka, nakon 28. rujna 2018. je od ponedjeljka do petka u vremenu od 9:00 do 12:00 sati.