Objava rezultata natječaja za izbor likovnih/grafičkih rješenja prigodnih poštanskih maraka za 2020. godinu

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA ZA LIKOVNA/GRAFIČKA RJEŠENJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA
 
 
Natječaj za likovna/grafička rješenja prigodnih poštanskih maraka za 2020. godinu proveden je u razdoblju od 15. ožujka do 28. lipnja 2019. godine.
 
Sukladno pravilima Natječaja, za likovna/grafička rješenja poštanskih maraka odabiru se sljedeći autori:
 
1) DJEČJI SVIJETAdam Peter Maguire i Lidija Novosel (pod šifrom: YAMLINA)
2) HRVATSKA FLORADean Roksandić (pod šifrom: PLUTON)
3) USKRS – Duje Šegvić (pod šifrom: T0101)
4) ZNAMENITI HRVATIDuje Šegvić (pod šifrom: T101)
5) 800. OBLJETNICA NOVIGRADA – Duje Šegvić (pod šifrom: T0101)
6) HRVATSKI TURIZAM – Dean Roksandić (pod šifrom: PLUTON)
7) 50. OBLJ. KANONIZACIJE SV. N. TAVELIĆA – Ariana Noršić (pod šifrom: BRAZILIAN)
8) PUMed Ariana Noršić (pod šifrom: BRAZILIAN)
9) OI TOKYO – Dean Roksandić (pod šifrom: PLUTON)
10) LOKOMOTIVE Ariana Noršić (pod šifrom: BRAZILIAN)
11) 125. OBLJ. ZGRADE HNK U ZAGREBUDean Roksandić (pod šifrom: PLUTON)
12) MINERALI I STIJENEDean Roksandić (pod šifrom: PLUTON)
13) BOŽIĆ – ni jedno pristiglo rješenje nije prihvaćeno.
 
 
HP-Hrvatska pošta d.d. zahvaljuje svim sudionicima i poziva sve zainteresirane da se jave na novi natječaj u idućoj godini.