Objava rezultata Natječaja za likovno ili grafičko rješenje novog poštanskog žiga Hrvatske pošte

Sukladno pravilima Natječaja, za likovno/grafičko rješenje otiska poštanskog žiga odabire se sljedeći autor:
 Lucija Rasonja
Mala Erpenja 198
49217 Krapinske Toplice

HP-Hrvatska pošta d.d. zahvaljuje svim sudionicima i poziva sve zainteresirane da prate naše natječaje u idućoj godini.
HP-Hrvatska pošta d.d.