Održana 2. sjednica Nadzornog odbora

11.10.2021.
Dana 8. listopada 2021. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora HP – Hrvatske pošte d.d. na kojoj je utvrđeno da predsjedniku Uprave društva HP – Hrvatska pošta d.d., g. Ivanu Čuli, te članovima Uprave društva HP – Hrvatska pošta d.d., g. Hrvoju Parlovu i g. Mati Mišetiću, istječu mandati s 10. listopada 2021. godine. Slijedom navedenog, a u skladu sa Zaključkom Vlade RH od 30. rujna 2021. godine g. Ivan Čulo imenovan je predsjednikom Uprave te će zastupati Društvo pojedinačno i samostalno. Mandat predsjednika Uprave društva HP – Hrvatska pošta d.d. počinje 11. listopada 2021. godine te traje do imenovanja predsjednika Uprave društva HP – Hrvatska pošta d.d. putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci. Ujedno, donesena je i Odluka o promjeni ovlasti za zastupanje člana Uprave g. Josipa Udiljka tako da g. Josip Udiljak zastupa Društvo zajedno s predsjednikom Uprave počinjući od 11. listopada 2021. godine.