Održana 2. sjednica Nadzornog odbora

Dana 16.11.2022. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora društva HP – Hrvatska pošta d.d. na kojoj su prihvaćeni Izvještaj o poslovanju od I. do VI. 2022. I Izvještaj o poslovanju od I. do IX. 2022. Ujedno, donesena je Odluka kojom se mijenja Odluka Nadzornog odbora broj: HP-01/1-010397 od 22. travnja 2022. godine o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini i Odluka kojom je dana suglasnost na Odluku Uprave o pokretanju postupka nabave, za predmet nabave: Nabava službene zimske odjeće, broj: HP-12/1-024213/22 od 08. studenog 2022. godine.