Održana 2. sjednica Nadzornog odbora HP - Hrvatske pošte d.d.