Održana 3. sjednica Nadzornog odbora HP d.d.

Dana 22. travnja 2022. godine održana je 3. sjednica Nadzornog odbora HP d.d. na kojoj je prihvaćen Izvještaj o godišnjem popisu imovine i obveza na dan 31. prosinca 2021. godine. Dana je suglasnost na Godišnje izvješće za 2021. godinu koje sadrži Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje, uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP - Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP - Hrvatsku poštu d.d., kao i na konsolidirane i nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2021. godinu, čime su isti utvrđeni od strane Nadzornog odbora i Uprave. Prihvaćeno je Izvješće Revizijskog odbora HP – Hrvatska pošta d.d. Nadzornom odboru o pojedinačnim i konsolidiranim financijskim izvještajima HP – Hrvatske pošte d.d. i Izvješću neovisnog revizora za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. godine. Nadzorni odbor donio je Odluku kojom daje suglasnost i prihvaća Odluku Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini te je istu zajedno s prijedlogom razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova u 2021. godini te članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2021. godini uputio Glavnoj skupštini na donošenje. Usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP - Hrvatska pošta d.d. za 2021. godinu te je prihvaćeno Izvješće o radu Ureda za internu reviziju za 2021. godinu. Ujedno, dana je suglasnost na Odluku Uprave Društva o prihvaćanju zahtjeva za izmjenu osiguranih sredstava predmeta nabave „Nabava električnih vozila putem financijskog leasinga - Grupa 1. Osobna vozila i Grupa 2. Lakodostavna vozila“ i na Odluku Uprave Društva o pokretanju postupka nabave, za predmet nabave: Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti i automobilskog kaska, te je primljeno na znanje Izvješće Ureda za informacijske tehnologije s pregledom projekata 2021. i 2022. godine.