Opća uredba o zaštiti podataka

Opća uredba o zaštiti podataka

 Od 25. svibnja 2018. počinje primjena Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Navedena Uredba regulira pitanja zaštite osobnih podataka pojedinaca, pa tako i korisnika, klijenata i zaposlenika Hrvatske pošte. Hrvatska pošta je svojom Izjavom o zaštiti osobnih podataka odredila načela i uvjete obrade osobnih podataka pojedinaca, načine na koji se podatci obrađuju, u koje se svrhe koriste, koja su prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i načine na koja mogu ostvariti ta prava.

U nastavku možete u cijelosti pročitati Izjavu o zaštiti osobnih podataka HP – Hrvatske pošte d.d.