Opći akt za provedbu jednostavne nabave

U skladu s člankom 15. Zakona o javnoj nabavi, pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave Hrvatska pošta utvrđuje općim aktom. Na temelju navedenog objavljuju se Upute za provedbu jednostavne nabave u 2018. godini.
 
  • Kontakt javne nabave
  • Zakonom o javnoj nabavi utvrđuju se pravila o postupku javne nabave koji provodi javni ili sektorski naručitelj, ili drugi subjekt u slučajevima određenim ovim Zakonom, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja.