Provedba jednostavne nabave

U skladu s člankom 15. Zakona o javnoj nabavi, pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave Hrvatska pošta utvrđuje općim aktom. Na temelju navedenog objavljuju se Upute za planiranje i provedbu javne i jednostavne nabave u 2022. godini.