Provedba jednostavne nabave

U skladu s člankom 15. Zakona o javnoj nabavi, pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave HP-Hrvatska pošta d.d. utvrđuje općim aktom. Na temelju navedenog objavljuju se Upute za planiranje i provedbu javne i jednostavne nabave u 2023. godini.