Ostale dopunske hpekspres usluge i informacije

Ostale dopunske hpekspres usluge i informacije

 

Više

Uz hpekspres uslugu možete odabrati jednu ili više dopunskih usluga, neovisno jeste li pošiljatelj ili primatelj pošiljke.

Otkupnina

Želite li da za svoju poslanu pošiljku sigurno dobijete novac? Pošaljite je uz uslugu "otkupnina" i u kratkom vremenu na vašu adresu stići će dostavljač s naznačenim iznosom.
Cijena usluge: 7,50 kn
Napomena: 
Primatelj uz naznačeni otkupni iznos plaća i naknadu za uslugu platnog prometa sukladno važećem cjeniku ostalih usluga.

Povratnica

Želite pisani trag o uručenju pošiljke? Tražite dopunsku uslugu "povratnica" i prigodom dostave pošiljke primatelj će svojim potpisom potvrditi da je preuzeo pošiljku.
Cijena usluge: 3,87 kn

Posebno osiguranje

Želite svoju pošiljku osigurati na iznos veći od 3.000,00 kn? Za posebno vrijedne pošiljke (do 100.000,00 kn) tražite uslugu "posebno osiguranje".
Cijena usluge: 0,31% od naznačene vrijednosti pošiljke

Uslugu plaća primatelj

S ovom uslugom samo nas trebate nazvati i pripremiti pošiljku. Sve ostale troškove preuzima primatelj.

Preuzimanje i uručenje subotom

Dostava pošiljaka diljem Republike Hrvatske subotom.
Cijena usluge: + 50% od ukupne cijene

Izdvojeni paket

Za sve lako lomljive pošiljke i pošiljke koje zahtijevaju povećanu pozornost prigodom rukovanja zatražite posebno rukovanje.
Cijena usluge: 15,00 kn

Uručenje u dogovoreno vrijeme

Dogovorite uručenje hpekspres-pošiljke u vrijeme kada vama odgovara (unutar jednog sata).

Upute za pravilno pakiranje paketa

Preuzmite upute za pravino pakiranje paketa u pdf formatu