Ostalo

Službenik za zaštitu osobnih podataka

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst) odlukom Uprave Hrvatske pošte imenovan je službenik za zaštitu osobnih podataka.

Voditelj zbirki osobnih podataka: HP – Hrvatska pošta d.d.
OIB: 87311810356
Adresa: Poštanska ulica 9, 10410 Velika Gorica
E-pošta: zastitaosobnihpodataka@posta.hr

Preuzmite - Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika

Povjerljiva osoba

U svrhu zakonitog poslovanja svaki poslodavac koji zapošljava više od 50 radnika dužan je uspostaviti sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, odnosno sustav otkrivanja nepravilnosti poslodavcu, a koji podrazumijeva prijavu povjerljivoj osobi koju je imenovao poslodavac. Povjerljiva osoba dužna je djelovati zakonito i savjesno te čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti. U internom glasniku Hrvatske pošte „HP Glasnik“ objavljen je Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe te Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe.
Kontakt: nepravilnosti@posta.hr

  • Poslovni korisnici
  • Kontaktne informacije za poslovne korisnike dostupne su na jednom mjestu.