Paketomati

Dostavni kanal dostupan 24 sata dnevno 7 dana u tjednu.

Paketomati su automatizirani uređaji s pretincima različitih dimenzija i nalaze se na frekventnim i lako dostupnim lokacijama, do kojih se može doći pješice, biciklom ili javnim prijevozom. Dostupni su svaki dan u tjednu, od 0 do 24 sata, a korisnici mogu beskontaktno preuzimati i slati svoje pakete u vrijeme kada im najviše odgovara, a putem paketomata mogu i vratiti robu kupljenu u e-trgovinama. 

Za dostavu i otpremu pošiljaka s paketomata brine se Paket24 – usluga brze paketne dostave u Hrvatskoj pošti, koja na nove lokacije dostavlja i pošiljke naručene u domaćim i stranim e-trgovinama.

Paketomati su, uz rastući vozni park električnih vozila, jedna od okosnica Hrvatske pošte u smanjenju emisija štetnih plinova jer povećavaju postotak uručenja u prvom pokušaju, a dostavna vozila trebaju obići manje lokacija čime se značajno smanjuje emisija stakleničkih plinova. Novi dostavni kanal Hrvatske pošte, prilagođen je potrebama modernih korisnika, a mreža paketomata bit će kompletirana nakon postavljanja tristotog uređaja. 

  • Paketomati
  • Dostavni kanal dostupan 24 sata dnevno 7 dana u tjednu.
  • Paket24
  • Paket24 je jedina usluga koja ravnomjerno pokriva cijeli teritorij Republike Hrvatske i jamči uručenje pošiljaka idući dan u više od 200 mjesta. Pošiljke se preuzimaju na adresi korisnika i jamči se njihovo uručenje u dogovorenom roku.