Peti izbor za najljepšu poštansku marku, Kina, 2006. – Hrvatska fauna

 Prigodna marka Hrvatska fauna iz 2005. osvojila je nagradu za najbolji dizajn. Autori marke su Ana Žaja i Mario Petrak.