Pismena

Pismena

Hrvatska pošta uručuje pismena u skladu sa zakonima koji propisuju način uručenja takvih pošiljaka. 

Više

Pismena su preporučene pošiljke koje u posebnim omotnicama šalju sudovi, državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima. 
 

Uručenje pismena propisano je:
  • po parničnim postupcima – Zakonom o parničnom postupku1
  • po ovršnim postupcima – Ovršnim zakonom2 koji upućuje na primjenu odredaba Zakona o parničnom postupku1
  • po upravnim postupcima – Zakonom o općem upravnom postupku3
  • po poreznim postupcima – Općim poreznim zakonom4
  • po prekršajnim postupcima – Prekršajnim zakonom5
  • po kaznenim postupcima – Zakonom o kaznenom postupku6
  • po administrativnim postupcima – Zakonom o radu7 koji upućuje na primjenu odredaba Zakona o parničnom postupku1.
 
1(NN: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11)
2 (NN 139/10)
3 (NN 47/09)
4 (NN: 147/08, 18/11)
5 (NN 107/07)
6 (NN 121/11 – pročišćeni tekst)
7 (NN: 149/09, 61/11)