Pismena

Pismena

Hrvatska pošta uručuje pismena u skladu sa zakonima koji propisuju način uručenja takvih pošiljaka. 

Više

Pismena su preporučene pošiljke koje u posebnim omotnicama šalju sudovi, državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima. 
 

Uručenje pismena propisano je:
  • po parničnim postupcima – Zakonom o parničnom postupku1
  • po ovršnim postupcima – Ovršnim zakonom2 koji upućuje na primjenu odredaba Zakona o parničnom postupku1
  • po upravnim postupcima – Zakonom o općem upravnom postupku3
  • po poreznim postupcima – Općim poreznim zakonom4
  • po prekršajnim postupcima – Prekršajnim zakonom5
  • po kaznenim postupcima – Zakonom o kaznenom postupku6
 
1(NN broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 89/14 i 70/19)
2 (NN broj: 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17)
3 (NN broj: 47/09 )
4 (NN broj: 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20)
5 (NN broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18)
6 (NN broj: 152/08, 76/09, 80/11, 121/11-pročišćeni tekst, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19)