English

Pravilno adresiranje


Pravilnim adresiranjem povećava se brzina prijenosa i točnost uručenja poštanskih pošiljaka. Kako bi vam mogli pružiti što kvalitetniju poštansku uslugu, imajte na umu ovih par savjeta prilikom adresiranja.
 
Redoslijed podataka u adresi na pošiljkama naslovljenim na primatelje s kućnim adresama
 
            
 
                                       (Primjer pravilnog adresiranja u unutarnjem prometu)
 
• PRVI REDAK .......titula, ime i prezime ili naziv primatelja.
• DRUGI REDAK ....naselje (selo ili zaselak) – ako je naziv naselja isti kao i naziv poštanskog    
                                    ureda, naselje se ne piše u adresi.
• TREĆI REDAK .....broj kata i stana – treba ih naznačiti samo ako je nužno.
• ČETVRTI REDAK ulica i kućni broj – oznake uz kućni broj poput A, B itd. treba pisati uz broj,   
                                    npr. Ilica 10A. Ako se stavi razmak između broja 10 i slova A, npr. Ilica 10 A,  
                                    pošiljka se upućuje na ručno sortiranje. U ovom retku nije dopušteno pisanje
                                    naziva naselja, broja kata, stana i sl.
• PETI REDAK ........broj i naziv odredišnog poštanskog ureda (Znamenke u broju treba pisati u  
                                    nizu bez odvajanja tisućica, zatim treba staviti razmak, a potom naziv    
                                    odredišnog poštanskog ureda koji, u pravilu, treba biti napisan velikim slovima      
                                    bez skraćivanja imena.).
• U unutarnjem poštanskom prometu ispod poštanskog ureda ne treba pisati „HRVATSKA“.
• U međunarodnom poštanskom prometu ispod zadnjeg podatka adrese odredišta upisuje se naziv države.
 
U tablicama su primjeri pravilno i nepravilno napisanih „kućnih adresa“.

                                                 Podcrtani dio je neispravan.
 
Redoslijed podataka u adresi na pošiljkama naslovljenim na primatelje koji imaju otvoren poštanski pretinac ili servis

 


 
• PRVI REDAK ...........naziv primatelja (ime i prezime)
• DRUGI REDAK ........ulica i kućni broj (ne treba ih unositi, međutim, ako zbog određenog razloga   
                                        želite upisati taj dio adrese, ulica i kućni broj moraju biti napisani iznad   
                                        broja poštanskog pretinca)
• TREĆI REDAK .........broj poštanskog pretinca
• ČETVRTI REDAK ....broj i naziv odredišnog poštanskog ureda. Naziv poštanskog ureda    
                                        treba biti, u pravilu, napisan velikim slovima – bez skraćivanja imena.
 
U tablicama su primjeri pravilno i nepravilno napisanih adresa za korisnike servisa i poštanskih pretinaca.
   
                                                          Podcrtani dio je neispravan.
 
 
 Imate pitanje? Nazovite Kontakt centar Hrvatske pošte 072 303 304
Pronađite poštanski ured ili broj
Izračunajte cijenu slanja pošiljaka online
Pratite svoju pošiljku online!