English

Pravne napomene


Pravni uvjeti korištenja

Pristupom internet stranicima www.posta.hr ; HP-Hrvatske pošte d.d. (u daljnjem tekstu: HP d.d.) potvrđujete da pristajete na primjenu Uvjeta korištenja internet stranica HP d.d. i njihove pravne učinke. HP d.d. može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Uvjete korištenja internet stranice www.posta.hr bez prethodne obavijesti, te će tako promijenjene Uvjete korištenja objaviti na ovoj internet stranici. Izmijene Uvjeta primijenjuju se od dana objave.
Ukoliko ne pristajete na primjenu Uvjeta korištenja, molimo Vas da ne idete na ovu internet stranicu.
Svako korištenje www.posta.hr podložno je niže navedenim uvjetima i rokovima.
Svi sadržaji objavljeni na www.posta.hr vlasništvo su HP d.d. i smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe i za individualnu upotrebu. Sadržaji se ne smiju kopirati, mijenjati, prikazivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili distribuirati bez izričitog pristanka HP d.d.
HP d.d. će uložiti razumne napore da održi www.posta.hr stranice funkcionalnima i da sve objavljene informacije budu potpune, točne i pouzdane. HP d.d. nije odgovoran za povremeno nefunkcioniranje stranica niti jamči, izričito ili prešutno, za točnost, istinitost, pouzdanost ili cjelovitost bilo kojeg objavljenog podatka, materijala ili informacije.
HP d.d. zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na www.posta.hr u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti. HP d.d. ne obvezuje se na ažuriranje pisanih materijala ili proizvoda i usluga koji su objavljeni na internet stranicama.
Sadržaj ove stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada HP d.d. ili je ustupljeno HP d.d. a u vlasništvu je trećih osoba. HP d.d. također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Stranica www.posta.hr sadrži zaštitne znakove ili koje drugo intelektualno vlasništvo HP d.d. ili trećih osoba. Niti jedan sadržaj na ovim stranicama se ne smije upotrebljavati bez odobrenja HP d.d.
Svaka povreda navedenih prava, namjerna ili slučajna, predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s internet stranica i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.
 
Sigurnost podataka
Svi korisnici koji pristupaju na www.posta.hr stranicu koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. HP d.d. ne odgovara za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu koja je nastala iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.posta.hr ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.
 
Tajnost i zaštita osobnih podataka
HP d.d. poštuje privatnost posjetitelja na stranici www.posta.hr i prikupljat će samo osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa korisnika kad nam se isti dobrovoljno dostave. Ti podaci će se koristiti u svrhu kontakata i evidencije korisnika ove web stranice te u svrhu statističke obrade posjećenosti stranici www.posta.hr . HP d.d. navedene podatke koristiti će također i u svrhu unapređenja usluga HP d.d.
HP d.d. neće prodavati niti koristiti navedene podatke, niti će ih prenositi trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika. Svaka promjena u politici privatnosti HP d.d. bit će objavljena na ovoj web stranici.
Komunikacija ili materijali koje dostave korisnici kao što su pitanja, komentari, prijedlozi i sl. neće se smatrati povjerljivima .
 
Odašiljanje poruka elektronskom poštom
Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje poruka putem elektronske pošte (e-mail) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi.
HP d.d. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja.
 
Linkovi na stranice trećih osoba
Linkovi na ovim internet stranicama su samo za Vašu informaciju, a HP d.d. ne snosi nikakovu odgovornost za točnost informacija, sadržaj tih stranica niti rezultate koji se mogu dobitri njihovim korištenjem. Ako odlučite ostvariti pristup na koji link, to činite u cijelosti na vlastitu odgovornost.
 
Mjerodavno pravo
Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korišenja internet stranica www.posta.hr mjerodavno je hrvatsko pravo, a za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja internet stranica HP d.d. -a ili u svezi s njima isključivo su nadležni hrvatski sudovi, te se utvrđuje mjesna nadležnost suda u Zagrebu.
Distribucija podataka i materijala objavljenih na internet stranicama HP d.d.-a može, u određenim jurisdikcijama, biti ograničena zakonom, te se svaka osoba mora upoznati s takvim propisima i postupati sukladno njima, a HP d.d. ne odgovara za pristup internet stranicama sa područja gdje je njihov sadržaj ograničen ili zabranjen.

Imate pitanje? Nazovite Kontakt centar Hrvatske pošte 072 303 304
Pronađite poštanski ured ili broj
Izračunajte cijenu slanja pošiljaka online
Pratite svoju pošiljku online!