English

Unutarnji promet


Ako smatrate da poštanska pošiljka nije uručena primatelju, da je uručena sa zakašnjenjem, da ugovorena usluga nije obavljena, tj. nije obavljena u cijelosti, ili da je naplaćen prevelik iznos poštarine, u roku od tri mjeseca (od dana predaje pošiljke Hrvatskoj pošti) možete pokrenuti potražni postupak. Popunjeni obrazac možete predati u svakom poštanskom uredu, faksirati ga na broj: +385 (0)1 4981 606, ili ga poslati na adresu elektroničke pošte: potrazni@posta.hr. Uz obrazac trebate predati i potvrdu o primitku pošiljke. Potražni postupak bit će proveden u roku od trideset dana.

Podaci o statusima pošiljaka dobiveni iz sustava T&T – Provjera statusa pošiljke informativnog su karaktera i ne mogu poslužiti pošiljatelju pošiljke kao dokaz  za možebitno ostvarivanje prava iz ugovora o pristupanju. Za ostvarivanje prava naknade podnosi se prigovor i pokreće odgovarajući potražni postupak.

Unutarnji
promet


Imate pitanje? Nazovite Kontakt centar Hrvatske pošte 072 303 304
Pronađite poštanski ured ili broj
Izračunajte cijenu slanja pošiljaka online
Pratite svoju pošiljku online!