English

Poštanske marke Strojevi za plaćanje

Poštanske marke


Trgovačkim društvima i obrtima registriranim za obavljanje djelatnosti trgovine na malo, registriranim u Republici Hrvatskoj, Hrvatska pošta odobrava popuste prilikom prodaje poštanskih maraka i vrijednosnica. Popusti se mogu odobriti prodavateljima poštanskih maraka i vrijednosnica za jednokratnu kupnju robe bez sklapanja ugovora. Hrvatska pošta vam također nudi mogućnost sklapanja ugovora za ostvarivanje popusta, pri čemu ostvarujete bolje uvjete.

Poštanske marke