English

e-PK


Elektronička prijamna knjiga (e-PK) je sustav koji ugovornim korisnicima Hrvatske pošte omogućuje predaju prijamnih knjiga s podatcima o pošiljkama u elektroničkom obliku. Uz pomoć intuitivnoga korisničkog web-sučelja vaše prijamne knjige, s podatcima o pošiljkama, bit će u nekoliko koraka odaslane prema određenom poštanskom uredu i čekati na dopremu vaših pošiljaka. Kao dodana vrijednost uslugama Hrvatske pošte, sustav e-PK je za vas potpuno besplatan, a za njegovo korištenje trebate samo internetski preglednik i pristup internetu.

Brošura e-PK (pdf)https://epk.posta.hr

e-PK