English

Pismo Paket HP otpremništvo
(špedicija)
 Kontakt

HP otpremništvo (špedicija)


Za poštanske pošiljke prispjele na Carinsku ispostavu Pošta (Zagreb, Branimirova 4), koje podliježu carinskom postupku, na vaš zahtjev HP otpremništvo obavit će uslugu carinskog posredovanja u uvozu (izrada deklaracije) na cijelom području Republike Hrvatske. Nakon obavljenoga carinskog postupka pošiljku možete podići na šalteru Pošte carinjenja Zagreb ili je dostavljamo na vašu adresu. Ako želite ovlastiti HP otpremništvo da za vas obavi cjelokupan postupak uvoznog carinjenja, popunite Uvoznu dispoziciju (punomoć) i dostavite je telefaksom na broj: 01 4981 540, ili elektroničkom poštom na: otpremnistvo@posta.hr
 
Za pošiljke, bilo komercijalne ili nekomercijalne naravi, kojih je vrijednost robe ispod 160,00 kn dovoljno je popuniti Zamolbu za oslobađanje od plaćanja carine i PDV-a – roba zanemarive vrijednosti.
 
Svi poslovni subjekti koji imaju potrebu obavljati izvoz i/ili uvoz, radi provođenja carinskog postupka moraju imati EORI broj tvrtke (Economic Operations Registration and Identification Number). Više informacija o uvjetima i načinu korištenja EORI broja moguće je pronaći na web stranici Carinske uprave RH:  http://www.carina.hr/e_carina/EORI.aspx
 
 

HP otpremništvo
(špedicija)