English

Pismo Paket HPpromo
Izravni marketing
 Novine, časopisi, knjige Kontakt

HPpromo Izravni marketing


Hrvatska pošta osmislila je HPpromo – grupu inovativnih i efikasnih usluga koje na poseban način ujedinjuju tradicionalne poštanske vrijednosti sa suvremenim komunikacijskim i promotivnim trendovima. Današnje poslovanje zahtijeva od sudionika na tržištu veliko ulaganje u odnose s potrošačima te otkrivanje novih, još učinkovitijih oblika promocije. Uslugama HPpromo možete na učinkovit i povoljan način doprijeti do potrošača i povećati broj svojih klijenata. Te usluge obuhvaćaju pripremu, prijam, razradu i uručenje pošiljaka koje su svojim osobinama prilagođene različitim oblicima promocije putem pošte.

HPpromo brošura (pdf)

HPpromo
Izravni marketing