Poštanska uputnica

Poštanska uputnica

Za klasično slanje novca tu je tradicionalna poštanska usluga - poštanska uputnica.

Više

Poštanskom uputnicom možete primatelju jednostavno poslati novac unutar Hrvatske. Samo popunite formular i predajte novac šalterskom radniku.

Novac poslan poštanskom uputnicom bit će dostavljen primatelju za najviše četiri radna dana od dana uplate poštanske uputnice. Ako želite da novac bude uručen prije tog roka, zatražite dopunsku uslugu "isplata narednog radnog dana" i primatelj će dobiti novac idući radni dan. S ovom uslugom primatelju možete poslati najviše 3000 kuna. Primatelju uputnice kojeg poštar nije zatekao na adresi ostavit će obavijest s informacijom u kojem poštanskom uredu i u kojem roku može podići novac.
Najveći iznos za slanje poštanskom uputnicom je 20.000 kuna.

Prilikom slanja poštanske uputnice možete zatražiti dopunske usluge:

  • isplata osobno primatelju - novac može biti isplaćen jedino primatelju navedenom na poštanskoj uputnici
  • isplata s povratnicom - pošiljatelj novca dobiva povratnicu kao potvrdu uručenja uputnice
  • isplata narednog radnog dana  - novac se isplaćuje primatelju sljedeći radni dan od dana prijma poštanske uputnice (subota se ne računa kao radni dan).

 

Naknada

Naknada za slanje novca poštanskom uputnicom iznosi 3,75% od iznosa koji želite poslati. Najmanji iznos naknade je 9 kuna, a najveći 80 kuna.