English

Dopisnica Razglednica
Djelatnik Hrvatske pošte će dopisnice i razglednice adresirane na vas dostaviti u vaš kućni kovčežić koji bi se trebao nalaziti u prizemlju stambene zgrade ili na pročelju (to jest, na ulazu u dvorište) obiteljske kuće. Kako bi dostava mogla biti točna, a vaša pisma sigurna, provjerite je li vaše prezime jasno istaknuto na kovčežiću te je li kovčežić tehnički ispravan.

Dopisnica
Razglednica