English

Paket


Pakete adresirane na vas djelatnik Hrvatske pošte dostavit će na vašu adresu i uručiti vam ih uz potpis*. Paketi se mogu uručiti i vašem zakonskom zastupniku ili opunomoćenoj osobi. Ako vas djelatnik Hrvatske pošte prigodom dostave ne zatekne na adresi, ostavit će vam obavijest o prispijeću pošiljke. Na obavijesti je naznačeno u kojem poštanskom uredu možete preuzeti paketsku pošiljku, a rok za njezino preuzimanje je pet radnih dana. Prilikom preuzimanja paketske pošiljke trebate imati dokument za osobnu identifikaciju (osobna iskaznica, putovnica...).

Popis mjesta u kojima se obavlja dostava paketa na kućnu adresu (PDF). Za mjesta koja nisu navedena, djelatnik Hrvatske pošte primatelju će ostaviti obavijest u kojem poštanskom uredu i u kojem roku može preuzeti paket.
 

Paket