English

Pismo Preporučena i vrijednosna pošiljka Paket Dopisnica
Razglednica
 Brzojav

Preporučena i vrijednosna pošiljka
Preporučene i vrijednosne pošiljke adresirane na vas djelatnik Hrvatske pošte dostavit će na vašu adresu i uručiti vam ih uz potpis. Takve pošiljke mogu se uručiti i vašem zakonskom zastupniku ili opunomoćenoj osobi. Ako vas djelatnik Hrvatske pošte prigodom dostave ne zatekne na adresi, ostavit će vam obavijest o prispijeću pošiljke. Na obavijesti je naznačeno u kojem poštanskom uredu možete preuzeti pošiljku, a rok za njezino preuzimanje je pet radnih dana. Prilikom preuzimanja pošiljke trebate imati dokument za osobnu identifikaciju (osobna iskaznica, putovnica...).

Preporučena i vrijednosna pošiljka