English

Brzojav


Brzojavi se uručuju dostavom preko poštonoše i isporukom u poštanskom uredu. Brzojave adresirane na vas djelatnik Hrvatske pošte dostavit će na vašu adresu i uručiti vam* ih uz potpis i upisivanje vremena primitka brzojava. Ako vas djelatnik Hrvatske pošte prigodom dostave ne zatekne na adresi, ostavit će vam obavijest o prispijeću brzojava na kojoj je naznačeno kada i u kojem poštanskom uredu možete preuzeti brzojav. Prilikom preuzimanja brzojava trebate imati dokument za osobnu identifikaciju (osobna iskaznica, putovnica...). Ako u roku od 48 sati ne preuzmete brzojav, Hrvatska pošta obavijestit će pošiljatelja o neuručenju brzojava.

*Brzojavi se mogu uručiti i vašem zakonskom zastupniku ili opunomoćenoj osobi, kao i odraslom članu kućanstva, osobi stalno zaposlenoj u kućanstvu ili poslovnoj prostoriji te preko posrednika (trgovačko društvo, hotel, bolnica...).

Brzojav