English

Pošiljke s opasnom robom


Zabranjeni sadržaji u poštanskim pošiljkama
 
U skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama (čl.34, NN 144/12) zabranjen je prijam i prijevoz poštanskih pošiljaka koje sadrže:

1)    eksplozivne i lako zapaljive predmete ili predmete koji mogu predstavljati opasnost za druge pošiljke, poštanske objekte, opremu i prijevozna sredstva ili za život i zdravlje ljudi;
2)    predmeti čiji je promet zabranjen posebnim propisima;
3)    droge, osim ako su pošiljatelj i primatelj posebnim zakonom ovlašteni za promet ili uporabu droga;
4)    žive životinje osim ako aktima Svjetske poštanske unije nije drukčije određeno (iznimke se mogu odnositi na: pčele, octene mušice, pijavice i dudove svilce).

Prijam živih životinja u međunarodnom poštanskom prometu koje se prevoze zrakom u potpunosti je zabranjen, uključujući i iznimke iz točke 4.

Zabranjeno je u prioritetnim preporučenim pošiljkama slanje kovanica, novčanica, deviza ili vrijednosnica bilo koje vrste naslovljenih na primatelja, putničkih čekova, platine, zlata ili srebra, bilo prerađenog bilo ne, dragog kamenja, nakita ili drugih dragocjenih predmeta.

Zabrane se primjenjuju u domaćem i međunarodnom prometu.

HP letak  - Prijevoz opasnih roba zrakom (pdf)

Ako niste sigurni je li sadržaj Vaše pošiljke klasificiran kao opasan, molimo kontaktirajte naš Kontaktni centar na telefon  072 303 304 ili slanjem svog upita na mail info@posta.hr.Pošiljke s opasnom robom