English

Cjenik za brzojav
Cijena brzojava obračunava se sukladno broju riječi u brzojavu i posebnim uslugama koje ste zatražili. U broj riječi uračunava se adresa primatelja, sadržaj brzojava, potpis na brzojavu te oznake za posebne usluge.

Detaljni cjenik brzojavnih usluga dostupan je u pdf formatu.

Brzojav