English

Usluge vezane uz brzojav


Prilikom slanja brzojava Hrvatska pošta nudi vam sljedeće usluge:

Posebne usluge:
  • uručenje brzojava na prigodnom obrascu (LXx)
  • priopćenje brzojava primatelju telefonom (TFx)
  • predaja brzojava primatelju telefaksom (FAXx)
  • uručenje brzojava primatelju u određeni dan (URUČITIx)

Ostale usluge:
  • davanje na uvid izvornog brzojava
  • izdavanje prijepisa ili preslika brzojava
  • davanje na uvid potvrde o uručenju brzojava ili izdavanje njena preslika
  • pokretanje prigovora u vezi s prijenosom i uručenjem brzojava

Brzojav