English

Pismo Preporučena i vrijednosna pošiljka Paket Dopisnica
Razglednica
 epostcard Brzojav

Vrijednosna pošiljka


U vrijednosnim pošiljkama (pošiljkama s označenom vrijednosti) poslanim poštanskim tokovima Hrvatske pošte možete poslati novac ili druge predmete mase do dva kilograma. Sve vrijednosne pošiljke osigurane su u slučaju nezgode ili oštećenja do iznosa koji ste na njima označili, stoga je važno da označena vrijednost odgovara stvarnoj vrijednosti sadržaja koji šaljete. Prilikom predaje pošiljke u poštanskom uredu bit će vam izdana potvrda o primitku vrijednosne pošiljke – paketa, a primatelju će se uručiti uz potpis. Najveća označena vrijednost može biti 100.000 kuna. Na poleđinu omotnice vrijednosne pošiljke trebate upisati i svoju adresu.

Preporučena i vrijednosna pošiljka