Povjerenstvo za pritužbe potrošača pri HP - Hrvatskoj pošti d.d.

Povjerenstvo za pritužbe potrošača pri HP – Hrvatskoj pošti d.d. tijelo je koje postupa prilikom pritužbi potrošača podnesenih pod pretpostavkama i u skladu s odredbama važećeg Zakona o poštanskim uslugama.

Prigovor koji se odnosi na poštanske usluge (gubitak poštanske pošiljke, prekoračenje roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke u unutarnjem prometu, oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke, neobavljena poštanska usluga ili djelomično obavljena poštanska usluga, više naplaćena cijena poštanske usluge) korisnik može podnijeti davatelju usluge u roku od tri mjeseca od dana predaje poštanske pošiljke u unutarnjem prometu, odnosno u roku od šest mjeseci za pošiljke u međunarodnom prometu osim prigovora na oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke, koji je korisnik obvezan podnijeti odmah pri uručenju pošiljke.
 
HP – Hrvatska pošta d.d. kao davatelj poštanske usluge obvezna je dostaviti pisani odgovor korisniku poštanskih usluga o utemeljenosti podnesenog prigovora u roku od najviše 30 dana od dana zaprimanja prigovora u unutarnjem prometu, odnosno u roku od najviše 60 dana od dana zaprimanja prigovora u međunarodnom prometu.
 
Na pisani odgovor davatelja poštanskih usluga korisnik poštanskih usluga ima pravo podnijeti pritužbu (reklamaciju) Povjerenstvu za pritužbe potrošača pri HP – Hrvatskoj pošti d.d. u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora na način propisan Općim uvjetima za obavljanje univerzalne usluge te Općim uvjetima za obavljanje ostalih poštanskih usluga.

 
Povjerenstvo za pritužbe potrošača pri HP – Hrvatskoj pošti d.d. obvezno je dostaviti pisani odgovor korisniku poštanskih usluga u roku od 30 dana od dana zaprimanja njegove pritužbe.