Pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

HP-Hrvatska pošta d.d. kao pravna osoba s javnim ovlastima omogućuje korisnicima ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.


Pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva HP-Hrvatskoj pošti d.d. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, treba popuniti obrazac zahtjeva koji se može poslati službeniku za informiranje:


Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13NN 85/15)

 

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

U skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, HP-Hrvatska pošta d.d. ima pravo tražiti od korisnika pristupa informacijama naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije te naknadu troškova dostave tražene informacije na temelju Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14), koje je donijela povjerenica za informiranje.

  • Služba za korisnike
  • Služba za korisnike dostupna je od ponedjeljka do petka od 8 do 21 sat i subotom od 8 do 16 sati.
  • Poslovni korisnici
  • Kontaktne informacije za poslovne korisnike dostupne su na jednom mjestu.