Privremena promjena radnih vremena pojedinih poštanskih ureda – 29. 4. 2019.

Privremena promjena radnih vremena pojedinih poštanskih ureda – 29. 4. 2019.

Obavijest za korisnike

Obavještavamo korisnike usluga Hrvatske pošte da se zbog organizacije posla od 29. travnja 2019. uvodi privremena promjena uredovnog radnog vremena sljedećih poštanskih ureda:
 • PU 20342 Otrić Seoci
 • PU 20343 Rogotin
 • PU 20344 Komin
 • PU 20345 Staševica
 • PU 20352 Vid
 • PU 20356 Klek
 • PU 20357 Blace
 • PU 21275 Dragljane
 • PU 21277 Veliki Prolog
 • PU 21201 Prgomet.
 
Od tog će datuma navedeni poštanski uredi biti otvoreni prema sljedećem rasporedu uredovnog radnog vremena:
 • PU 20342 Otrić Seoci
ponedjeljak – petak, od 11.30 do 14.30 (umjesto od 7.00 do 10.00 sati)
 
 • PU 20343 Rogotin
ponedjeljak – petak, od 12.00 do 14.30 (umjesto od 12.00 do 15.00 sati)
 
 • PU 20344 Komin
ponedjeljak – petak, od 7.00 do 10.30 (umjesto od 8.00 do 11.00 sati)
 
 • PU 20345 Staševica
ponedjeljak – petak, 7.00 do 10.00 sati (umjesto od 7.30 do 10.30 sati)
 
 • PU 20352 Vid
ponedjeljak – petak, od 7.00 do 10.30 (umjesto od 11.00 do 14.30 sati)
 
 • PU 20356 Klek
ponedjeljak – petak, od 12.00 do 14.30 (umjesto od 11.30 do 14.30 sati)
 
 • PU 20357 Blace
ponedjeljak – petak, od 7.00 do 10.30 (umjesto od 7.00 do 10.00 sati)
 
 • PU 21275 Dragljane
ponedjeljak – petak, od 11.30 do 14.30 (umjesto od 7.00 do 10.00 sati)
 
 • PU 21277 Veliki Prolog
ponedjeljak – petak, od 7.00 do 10.00 sati (umjesto od 11.30 do 14.30 sati)
 
 • PU 21201 Prgomet
ponedjeljak – petak, od 7.00 do 10.00 sati (umjesto od 7.00 do 9.00 sati).